X. évfolyam 18. szám / 2012

Tartalomjegyzék

Pelbárt Jenő: Tízéves a Magyar Vízjel 3 / Jenő Pelbárt: The Journal of Hungarian Watermark Researchers is ten years old

Pelbárt Jenő: Két XIX. századi nagyváradi színlap vízjele 4 / Jenő Pelbárt: The watermarks of two 19th century playbills from Nagyvárad

Pelbárt Jenő: „Az ezerarcú papír” című kiállítás anyagának és papírtörténeti vonatkozásainak ismertetése. II. rész 5-35 / Jenő Pelbárt: An introduction to the material and the paper historical aspects  of „The versatile paper”-exhibition is given. Part II.

Pelbárt Jenő: Ritka XV. századi kút-vízjel a magyar anyagban  36 / Jenő Pelbárt: A rare 15th century well-watermark in the Hungarian material

Pelbárt Jenő – Tóth Zsuzsanna: Az Apor-kódex vízjelei 37-40 / Jenő Pelbárt – Zsuzsanna Tóth: The watermarks of the Apor Codex

Pelbárt Jenő: Oltbogát papírmalom biankó évszám-vízjeles papírja 1828-ból 41-42 / Jenő Pelbárt: A bianco paper with a date-watermark of the Oltbogat paper  mill from 1828

Buncsák Katalin Julianna: Könyvismertetés: Pelbárt Jenő: Bankok és takarékpénztárak vízjelei Magyarországon (1841–1949)  42 / Katalin Julianna Buncsák: Book review about Jenő Pelbárt's Watermarks of  Banks and Saving Banks in Hungary (1841–1949) 

Pelbárt Jenő: Az osztálysorsjátékok érdekes reklám emlékei. III. rész: Kis  pénzzel, nagy pénzt  43-52 / Jenő Pelbárt: Interesting advertisement-mementos of the class lotteries. Part III. Large sums for small money

A következő számok tartalmából 54 / Titles from the next numbers 

X. évfolyam 19. szám / 2012

Tartalomjegyzék

Diószegi György Antal – Diószegi Krisztina: KASSA papírmalom alapítója: Spillenberg János (1594–1652) képíró és vállalkozó 3-8 / Antal György Diószegi – Krisztina Diószegi: The founder of KASSA  paper-mill: János Spillenberg (1594–1652) painter and enterpreneur

Pelbárt Jenő: KASSA papírmalom története a vízjelek tükrében 9-26 / Jenő Pelbárt: The history of KASSA paper-mill in the aspect of watermarks

Pelbárt Jenő: Egy nevezetes, latin nyelvű Schedel-kódex vízjelei, 1493  27-42 / Jenő Pelbárt: The watermarks in a reknown Schedel's Codex in Latin language, 1493

Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: Magyar részvény- vízjelek (1795–1949) 42 / Katalin Julianna Buncsák: Book review: Jenő Pelbárt: Hungarian share-watermarks (1795–1949)

Pelbárt Jenő: „Az ezerarcú papír” című kiállítás anyagának és papírtörténeti vonatkozásainak ismertetése. III. rész 43-52 / Jenő Pelbárt: An introduction to the material and the paper historical aspects  of „The versatile paper”– exhibition. Part III.

A következő számok tartalmából 54 / Titles from the next numbers

X. évfolyam 20. szám / 2012

Tartalomjegyzék

Pelbárt Jenő: „Az ezerarcú papír” című kiállítás anyagának és papírtörténeti vonatkozásainak ismertetése. IV. rész 3-20 / Jenő Pelbárt: An introduction to the material and the paper historical aspects  of „The versatile paper”-exhibition. Part IV.

Mózer Erzsébet: Egy XIX. századi miniatűr restaurálása. Ferdinand Lütgendorf: Női portré 21-30 / Erzsébet Mózer: The restoration of a miniature from the 19th century. Ferdinand Lütgendorf: Woman's portrait

Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: Filigranológia 30 /  Katalin Julianna Buncsák: Bookpreview: Jenő Pelbárt: Filigreenology

Pelbárt Szilvia: Szász Endre Los Angeles-i levélpapírjának vízjele 31-32 / Szilvia Pelbárt: The watermark of Endre Szász' letter-paper

Pelbárt Jenő – Buncsák Katalin Julianna – Mór György: Újvidék szabad   királyi város hivatalos vízjele, 1896 33-34 / Jenő Pelbárt – Katalin Julianna Buncsák – György Mór:  The formal watermark of Újvidék Independent Royal Town, 1896

Pelbárt Jenő: XVII. századi kéziratos Négyeskönyv (Quadripartitum) másolat vízjelei 35-43 / Jenő Pelbárt:  The watermark of the copied handwritten Quadripartitum from the 17th century

Pelbárt Jenő: A Zsámboki-kódex előzékének egyik vízjele 44 / Jenő Pelbárt: One of the watermark of an endpaper of Zsámboki's Codex

Buncsák Katalin Julianna – Mór György: A Zimonyi Magisztrátus levelének vízjele 1809-ből 45-47 / Katalin Julianna Buncsák – György Mór: The watermark of the magistracy's letter of Zimony from 1809

Pelbárt Jenő: RJE, ADRIA PAPER préselt levélpapír-vízjel 1901-ből 48 / Jenő Pelbárt: RJE, ADRIA PAPER pressed letter-paper-watermark from 1901

Pelbárt Jenő: Egy Vizsolyi Biblia vízjeleiről 49-50 / Jenő Pelbárt: The watermarks of one Vizsoly Bible

Pelbárt Jenő: Komárom szabad királyi város címer-vízjele, 1913.  51-52 / Jenő Pelbárt: The coat-of-arms watermark of Komárom Independent Royal  Town, 1913

A következő számok tartalmából 54 / Titles from the next numbers

X. évfolyam 21. szám / 2012

Tartalomjegyzék

Pelbárt Jenő: Iniciálé-vízjelek a magyar vízjelanyagban 3-12 / Jenő Pelbárt: The initial-watermarks in the Hungarian watermark collection 

Pelbárt Jenő: Külföldi papírmalmok iniciálé-vízjelei a magyar vízjelanyagban 13-18 / Jenő Pelbárt: The initial-watermarks of the foreign paper mills in the Hungarian watermark collection 

Diószegi György Antal: Bevezetés a görög eredetű magyarországi papírkereskedők történetéhez 19-22 / Antal György Diószegi: Introduction to the history of Greek paper- merchants, who lived in Hungary 

Pelbárt Jenő: XIX. századi, görög származású, pesti papírkereskedők vízjelei 23-34 / Jenő Pelbárt: The watermarks of Greek paper-merchants, who lived in Pest in the 19th century 

Pelbárt Jenő: GÖRGÉNY-2. papírmalom kalligrafikus név-vízjelei 35-36 / Jenő Pelbárt: The calligrafic name-watermarks of the GÖRGÉNY-2. paper mill

Pelbárt Jenő: SZEPESOLASZI papírmalom koronás magyar címer- vízjele, 1782.  37-38/ Jenő Pelbárt: The crowned Hungarian coat-of-arms watermark of the SZEPESOLASZI paper mill, 1782 

Pelbárt Jenő – Lázár Tibor: DEJTE papírmalom szalagos név-vízjele 39-40 / Jenő Pelbárt – Tibor Lázár: The name-watermark on ribbon of  the DEJTE paper mill 

Pelbárt Jenő: Postazsákos postakürt-vízjelek, 1805–1831. 41-44 / Jenő Pelbárt: The posthorn-watermarks in a mailbag, 1805–1831

Buncsák Katalin Julianna: Schwartner Márton a régi papírmalmokról – 110 éve jelent meg diplomatikai tárgyú könyvének 2. kiadása, 1802. 45-46 / Julianna Katalin Buncsák: Márton Schwartner makes reference to old Hungarian paper mills. – The second edition of his book on diplomatics was published 110 years ago,1802

Pelbárt Jenő – Székely László: Országház-vízjel, 1924. 47-48 / Jenő Pelbárt – László Székely: Parliament-watermark, 1924 

Pelbárt Jenő – Haraszthy László: Szénásy Béla közjegyző-vízjele, 1913. 49-50 / Jenő Pelbárt – László Haraszthy: Béla Szénásy’s notary-watermark, 1913

A következő számok tartalmából 52 / Titles from the next numbers