Nemzetközi Papír- és Vízjeltörténeti Kongresszus /

International Paper and Watermark History Congress

2010. május 3-5. Budapest

Megjelent a magyar papírhasználat 700 éves évfordulója alkalmából, magyar és angol nyelven

178 oldalas, keménytáblás, A/4 méretű könyv

A könyv a magyar papírhasználat 700. és a magyar papírkészítés 500. évfordulójának tiszteletére a Budavári Palotában, az Országos Széchényi Könyvtárban, 2010. május 3-5 között megrendezett Nemzetközi Papír- és Vízjeltörténeti Kongresszus 20 előadásának anyagát tartalmazza.

 

TARTALOM / CONTENTS

Pelbárt Jenõ: Köszöntõ / Greeting 7-8.

Anna-Grethe Rischel: Megnyitó beszéd/ Opening speech 9-10

Dr. Kálnoki Kis Tamás: A papír, a mértékek és mesterségek magyar krónikása, Bogdán István / István Bogdán, the Hungarian chronicler of  the paper, measure and crafts 11-20

Baják László: Bogdán István különgyûjteménye a Magyar Nemzeti Múzeumban / The special collection of István Bogdán at  the Hungarian  National Museum 21-38

Oláh Anna: A Bolyaiak kézirathagyatékának papír és vízjel vonatkozásai / Paper and watermark aspects of the Bolyais’ manuscript legacy 39-46

Pelbárt Jenõ: A Digitális Magyar Vízjel Adatbank szerepe és jelentõsége / Role and significance of the Digital Hungarian Watermark Databank 47-50

Nikodém Gabriella: Magyar bélyeg-vízjelek / Hungarian stamp watermarks 51-60

Anna-Grethe Rischel: The Oriental watermark - a watermark of technology / Keleti vízjelnyomok - egy õsi papírkészítési technológia 61-70

Dr. Pandula Attila: Régi magyar vízjelek és a falerisztika / Old Hungarian watermarks and faleristics 71-78

Tátrai Károly: Diósgyõri vízjeltörténet, 1782-2010 / History of Diósgyõr watermarks, 1782-2010 79-86

Cs. Lengyel Beatrix PhD: Talbotípiák és sópapír fotográfiák a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában / Talbotypes and salted paper   photographs at the Historical Photographic Collection of the Hungarian National Museum 87-88

Dr. Pelbárt Szilvia: Az igazságszolgáltatás szimbólum-vízjelei / Symbol watermarks of law enforcement 89-98

Rácz György: A papírhasználat elterjedése a magyarországi okleveles gyakorlatban a 14. század elsõ felében / The spread of paper use in  decrees and charter sin the first half of the 14 th century 99-102

Lele István - Lele Istvánné - Gere Pál - Rusznák Iván - Víg András:Hasonlóságok és eltérések a magyarországi, illetve európai  papírmalmok     által felhasznált alapanyagok között a XVI-XIX. században / Similarities and differences among raw materials used in   Hungarian and other European paper mills in the 16th and 19th centuries 103-110

Tóth Zsuzsanna: Az Apor-kódex restaurálása / Conservation of the Apor Codex 111-128

Dr. Diószegi György Antal: TEPLIC papírmalom jelentõsége és vízjelei 1613-1885 / The significance and watermarks of TEPLIC paper mill 1613-  1885 129-138

Székely László: Hajó-vízjelek / Ship watermarks 139-148

Dr. Horváth József: A Lubomirski-család vízjelei a Szepesi Kamara leveleiben 1600-1750 között / The watermarks of the Lubomirski family in the   letters of the Szepes (Spis) Chamber between 1600-1750 149-158

Vincze László: Fehérmívesség napjainkban / Paper moulding and traditionalism 159-164

Dr. Buncsák Katalin Julianna: Felvidéki vízjelkutatásunk / Our watermark research in the Upperland 165-178

Nemzetközi Papir- és Vízjeltörténeti Kongresszus 2010.