Pelbárt Jenő: A Vizsolyi Biblia vízjelei

Megjelent 2015-ben 
204 oldal keménytáblás, 170 x 260 mm méretű könyv, angol összefoglalóval, 
227 ábra, többszáz vízjelrajz, 40 vízjel-ikontábla, szómagyarázó, név- és tárgymutató
Az 1590 júliusában elkészült Vizsolyi Biblia a magyar kultúra, a reformáció nyomán kibontakozó magyar irodalom és a XVI. századi magyar nyelv páratlan emléke. Mantskovit Bálint, a biblia nyomdásza, 1589. február 18-án kezdte meg a Rákóczi Zsigmond vizsolyi kúriájából átalakított officinájában a Károlyi Gáspár és segítői által lefordított Szentírás kinyomtatását. A Vizsolyi Biblia vízjelei című könyv ennek emlékére és tiszteletére íródott. 
A biblia könyvtestének (nem homogén) papíranyagában tizenöt európai papírmalom vízjelei azonosíthatók. Ezek között tíz lengyel és öt egyéb provenienciájú manufaktúra vízjelmotívumai fordulnak elő. 

Watermarks of the Vizsoly Bible
The Vizsoly Bible, having been completed in July 1590, is an incomparable relic of the Hungarian culture, literature and language as a result of the Reformation from the 16th century.  Bálint Mantskovit, the printer, started to print the Bible – translated by Gáspár Károlyi and his helpers – in the printing office on the 18th of  February 1589. Zsigmond Rákóczi’s country house at Vizsoly was modified to be Bálint Mantskovit’s printing office. The book on the watermarks of the Vizsoly Bible was written in honour of this event. 
We could determine the watermarks of fifteen European paper mills from the (non-homogeneous) paper material in the book block of the Bible. There are watermark motives of ten Polish and five different manufactures of other provenance.