XII. évfolyam 26. szám / 2014.

Pelbárt Jenő: KOSSUTH név-vízjel, 1906 ... 3-4 / KOSSUTH name-watermark, 1906
 
Pelbárt Jenő: EL-papírok angyal-vízjele, 1893... 5-6 / Angel-watermarks in EL-papers, 1893
 
Pelbárt Jenő: Klimó György püspök pécsi címer-vízjelének új alakja 1786-ból ... 7-8 / A new form of György Klimo bishop's coat-of-arms watermark from Pécs, 1786 
 
Pelbárt Jenő: Spilemberg István szomorú levelének vízjele, 1803 ...9-10 / The watermark in István Spilemberg's obituary-letter, 1803 
 
Pelbárt Jenő: Az első magyar nyelvű növényhatározó, a Magyar Füvész Könyv vízjelei, 1807 ...11-12 / Watermarks in the  first Hungarian plant identification handbook: Magyar Füvész Könyv, 1807
 
Diószegi György Antal: Adalékok a görög Dona Döme pesti papírkereskedő és családja történetéhez ... 13-19 / Additions to the Greek Döme Dona paper merchant's and his family's history from Pest
 
Pelbárt Jenő: A Berényi család címer-vízjele, KOKOVA-2. papírmalom vízjelei között, 1747...20 / The Berényi family's coat-of-arms watermark in the watermarks of KOKOVA-2 paper mill, 1747
 
Pelbárt Jenő: Krisztogramok a filigranológiában ...21-34 / Christograms in filigranology
 
Buncsák Katalin Julianna: A szerkesztő elöljáró sorai ... 35 / The editor's introductory words
 
Zombori Lajos – Pelbárt Jenő: Papírfajtákra vonatkozó gyakoribb kifejezések kétnyelvű szószedete ...35-45 / An English–Hungarian and Hungarian–English vocabulary on paper varieties
 
Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes/Bookpreview: Pelbárt Jenő: A magyar papírgyárak védjegy-vízjelei ... 45 / Bookpreview: Jenő Pelbárt: Trademark- watermarks of Hungarian paper factories
 
Pelbárt Jenő: RIMAKOKAVA papírmalom kiskancelláriai papíralakjának vízjelpárja, 1743 ... 46 / Watermarks in the chancery-paper of RIMAKOKAVA paper mill, 1743 
 
Pelbárt Szilvia: A Clairefontaine-vízjel, 2003 ... 47-48 / The Clairefontaine-watermark, 2003
 
Pelbárt Jenő – Buncsák Katalin Julianna: Stempel Papier, illetékpapír- vízjel, 1847... 49-50 / Stempel Papier, duty paper- watermark, 1847
 

XII. évfolyam 27. szám / 2014.

 
Pelbárt Jenő: A háromszáz éves DOBSINA-2. papírmalom (1714–2014) ...3-22 / The 300-year-old DOBSINA-2 paper mill (1714–2014)
  
Pelbárt Jenő – Zombori Lajos, Dr.: Állat-vízjeleink filigranológiai – taxonómiai összefüggései ... 23-30 / The filigranological–taxonomical connections of the animal-watermarks
 
Pelbárt Jenő – Mór György: Az illoki mesterek céhlevelének vízjelpárja, 1830 ... 31-32 / The watermark pair in the charter of incorporation of the masters at Illok, 1830
 
Pelbárt Jenő: MIRAMARE-vízjel, 1906 ... 33-34 / MIRAMARE-watermark, 1906
 
Pelbárt Szilvia: ESCORIAL BOND-vízjel, 1912 ... 35-36 / ESCORIAL BOND-watermark, 1912
 
Pelbárt Jenő: A híres Tizenkét Tsillagú Korona krúdájának magyar vízjelei, 1769 ... 37-46 / Hungarian watermarks in the sheets of the famous Crown with Twelve Stars, 1769
 
Pelbárt Jenő: Adatok OCHTINA papírmalom címer-vízjeleihez ... 47-50 / Data to the coat-of-arms watermarks of OCHTINA paper mill
 

XII. évfolyam 28. szám / 2014.

Buncsák Katalin Julianna: In memoriam Voloncs Gágor (1946-2014)...3-6 / In memoriam Gábor Voloncs (1946–2014) 
 
Pelbárt Jenő: A Heltai-biblia magyar és lengyel vízjelei, 1551...7-12 / Hungarian and Polish watermarks in the Heltai-Bible, 1551
 
Pelbárt Jenő: GARTNER János György csillagos-bojtos postakürt- vízjelei, 1784–1820 ...13-14 / György János GARTNER's posthorn watermarks with fringe, 1784–1820
 
Pelbárt Jenő: GÖRGÉNY-2. papírmalom koronás-pajzsos postakürt- vízjele, 1787 ...15-16 / The posthorn watermark with a crown and a shield of GÖRGÉNY-2 paper mill, 1787
 
Pelbárt Jenő: Ranzanus Epitome rerum Hungaricarum művének magyar vízjelei, 1746 ...17-20 / Hungarian watermarks in the Epitome rerum Hungaricum written by Ranzanus, 1746 
 
Pelbárt Jenő: A Zay család címer-vízjel alakváltozatai KISSZLATINA papírmalom vízjelei között (1727–1772) ...21-24 The Zay family's coat-of-arms watermark among the watermarks  of  KISSZLATINA paper mill (1727–1772)
 
Pelbárt Jenő: A Sonora Tuba krúda-töredékeinek körmöci vízjeleiről, 1755 ...25-31 / The watermarks in the sheets of Sonora Tuba from Körmöcbánya, 1755
 
Pelbárt Jenő: SAJÓSZENTPÉTER papírmalom új vízjelpárja, 1833 ...32 / The new watermark-pair of SAJÓSZENTPÉTER paper mill, 1833.
 
Pelbárt Jenő: WENKO Oszwald két, emberalakos vízjele ...33 /  Oszwald WENKO's two watermarks of human shape
 
Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Kalandos papírtörténet című vándorkiállítása Dunakeszin ...35-40 / „Adventurous paper history” a travelling exhibition of  MAPAVIT at Dunakeszi
 
Dr. Diószegi György Antal: Papír- és vízjeltörténeti gondolatok gyermekekhez – a Kalandos papírtörténet című vándorkiállítás megnyitóbeszéde ... 41-43 / Thoughts about the paper and watermark history to children  Opening speech of „Adventurous paper history” a travelling exhibition 
 
Pelbárt Jenő: DOBSINA-2. papírmalom újabb, koronás magyar címer- vízjele, 1752 ...44 / A recent Hungarian coat-of-arms watermark with a crown of DOBSINA-2 paper mill, 1752
 
Pelbárt Jenő: BAZIN papírmalom korai vízjele, 1612 ...45-47 / The early watermark of BAZIN paper mill, 1612
 
Buncsák Katalin Julianna: Könyvismertetés/ Pelbárt Jenő: Magyar részvény-vízjelek (1795–1949) ...47 /  Bookreview: Jenő Pelbárt: Hungarian share- watermarks (1795–1949) 
 
Pelbárt Jenő: NAGYSZEBEN papírmalom XVIII. századi címer- vízjele ...48 / A coat-of-arms watermark of NAGYSZEBEN paper mill from the 18th century
 
Pelbárt Jenő: BORONÁS papírmalom Eszterházy címer-vízjele, 1780 ...49-50 / Eszterházy coat-of-arms watermark of BORONÁS paper mill, 1780 

 

XII. évfolyam 29. szám / 2014.

Diószegi György Antal: Dózsa György és Werbőczy István 500 év távlatából ... 3-6 /  György Dózsa and István Werbőczy in the perspectives of 500 years 
 
Pelbárt Jenő: Tripartitum-vízjelek I. – az első, bécsi Tripartitum kiadás vízjelei, 1517 ...7-10 / Tripartitum watermarks I. – the watermarks of the first edition of Tripartitum in Vienna, 1517
 
Pelbárt Jenő: Tripartitum-vízjelek II. – a Magyar Decretum hazai és külföldi vízjelei, 1565 ...11-18  / Tripartitum watermarks II. –  the Hungarian and foreign watermarks in the Hungarian Decretum, 1565
 
Pelbárt Jenő: Tripartitum-vízjelek III. – a Magyar Decretum egyéb debreceni Hoffhalter példányainak vízjelei ...19-27 / Tripartitum watermarks III. – the watermarks in the other Hoffhalter copies of the Hungarian Decretum from Debrecen
 
Pelbárt Jenő: Thököly Imre fejedelem magyar levélpapír-vízjelei (1683–84) ...28 / The watermarks in Prince Imre Thököly's Hungarian writing papers (1683–84) 
 
Pelbárt Jenő: BOBÓT papírmalom Dávid király vízjelei, 1793 ...29-30 / King David watermarks of BOBÓT paper mill, 1793
 
Pelbárt Jenő: Tripartitum-vízjelek IV. – Hoffhalter Rudolf horvát nyelvű Decretumának vízjelei, 1574 ...31-36 / Tripartitum watermarks IV. – Watermark in Rudolf Hoffhalter's Croatian Decretum, 1574
 
Pelbárt Jenő – Zombori Lajos: Angol nyelvű vízjelek jelentése I. : A betűs vízjelnevek ...37-39 / The meanings of the English watermarks I: watermark names beginning with the letter „A”
 
Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes/Bookpreview: Pelbárt Jenő: A Vizsolyi Biblia vízjelei ...39 / Bookpreview: Jenő Pelbárt: The watermarks of the Vizsoly Bible
 
Pelbárt Jenő: Egy szokatlan rajzolatú diósgyőri vízjel 1924- ből ... 40 / A watermark from Diósgyőr of an unusual design from 1924
 
Trischler Ferenc – Pelbárt Jenő: A Schedel világkrónika (1493) magyarországi Rákóczi-példányának papíranyag-vizsgálata, 2014 ...41-44 / The examination of the paper material in the Rákóczi-copy of the Schedel World Chronicle (1493), 2014
 
Buncsák Katalin Julianna: A szerkesztő elöljáró sorai ...45 / The editor’s introductory words
 
Pelbárt Jenő – Lázár Tibor: A Schedel világkrónika magyarországi példányainak vízjelei című könyv magyar és angol nyelvű összefoglalója ...45-50 / Hungarian and English summary of the book on the „Watermarks in the Schedel World Chronicle” deposited in Hungary 
 
Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes/Bookpreview: Pelbárt Jenő: Papír és vízjel ...50 / Bookpreview: Jenő Pelbárt: Paper and watermark .