VI. évfolyam 10. szám/2008

Tartalomjegyzék / Contents

Buncsák Katalin: Megalakult a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság 3-6 / / Katalin Buncsák: The institution of the Hungarian Paper and Watermark History Association

Pelbárt Jenő: Dr. Bogdán István újabb vízjelrajzai az MVA-ban 7-8 / Jenő Pelbárt: Further watermark drawings of dr. István Bogdán deposited in  the Hungarian Watermark Databank

Pelbárt Jenő: A főszerkesztő elöljáró sorai 9 / Jenő Pelbárt: The preface of the editor-in-chief

Horváth József - Pelbárt Jenő - Buncsák Katalin: Magyar filigranológiai bibliográfia 9-26 / József Horváth – Jenő Pelbárt – Katalin Buncsák: The bibliography of Hungarian filigranology

Pelbárt Jenő: DIÓSGYŐR papírmalom korai vízjelei, 1803-1813 27-28 / Jenő Pelbárt: Early watermarks of DIÓSGYŐR  paper mill, 1803–1813

Pelbárt Jenő - Buncsák Katalin: Válogatás a nemzetközi papír- és vízjeltörténeti irodalomból (1761-2007). I. rész: A-P-ig 29-50 / Jenő Pelbárt – Katalin Buncsák: A selected list of literature from the international paper and watermark history (1761–2007). Part 1: A–P

Buncsák Katalin: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: Fedezzük fel a vízjelek világát! 50 / Katalin Buncsák: Book Preview: Jenő Pelbárt: Fedezzük fel a vízjelek világát!

A szerzőkhöz 51/ Instructions to authors

A következő számok tartalmából 52 /Titles from the next numbers

 

VI. évfolyam 11. szám/2008

Tartalomjegyzék / Contents

Pelbárt Jenő - Horváth József - Buncsák Katalin - Tóth Zsuzsanna: A Bártfai Városi Levéltár XVI. századi vízjeleinek vizsgálata. Adatok a lőcsei papírmalom vízjelének kutatásához 3-15 / Jenő Pelbárt – József Horváth – Katalin Buncsák – Zsuzsanna Tóth: The    study of the 16th century watermarks in the Bártfa Archive. Data to the   watermark research of the Lőcse paper mill

Buncsák Katalin: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő - Horváth József: A Térfi-vízjelek 16 / Katalin Buncsák: Book-preview: Jenő Pelbárt – József Horváth: The water- marks of Térfi

Buncsák Katalin: Szász Endre hollóházi vízjele 17-20 / Katalin Buncsák: The Hollóháza watermark designed by Endre Szász

Pelbárt Jenő: Diárium vízjelek, 1515-1537 21-28 / Jenő Pelbárt: Watermarks of the Diárium, 1515–1537

Tóth Zsuzsanna: A Diárium könyvtestének jellegzetességei 29-30 / Zsuzsanna Tóth: The characteristics of the body of the book of the Diárium

Pelbárt Jenő - Buncsák Katalin: Válogatás a nemzetközi papír- és vízjeltörténeti irodalomból (1761-2007). II. rész: R-Z-ig 31-42 / Jenő Pelbárt – Katalin Buncsák: A selected list of literature of the      international paper and watermark history (1761–2007). Part 2: R–Z

Pelbárt Jenő - Haraszthy László: HIRONDELLE MILL préselt-vízjel 1906-ból 43-44 / Jenő Pelbárt – László Haraszthy: The pressed watermark of the  HIRONDELLE  MILL from 1906 .

Buncsák Katalin: Ritka takarékpénztári vízjel 1830-ból 45-48 / Katalin Buncsák: Rare watermark of a savings-bank from 1830

Pelbárt Jenő: Papírhasználatunk és papíralapú történelmünk 2010-ben 700 éves 49-50 / Jenő Pelbárt: In 2010 the paper use and paper-based history of Hungary are  700 years old

A szerzőkhöz 51 / Instructions to authors
A következő számok tartalmából 54/ Titles from the next numbers