XIV. évfolyam 34. szám / 2016.

3–4   Diószegi György Antal: In memoriam hadusfalvi Spilenberg Anna Katalin (1941–2016)
Antal György Diószegi: In memoriam Anna Katalin Spilenberg from Hadusfalva (1941–2016)
 
 
5–6 Pelbárt Jenő: Poprádi Hamburger hirdetés 1900-ból
Jenő Pelbárt: Hamburger advertisement from Poprád, 1900 
 
 
7–10 Pelbárt Jenő: Betű-vízjelek
Jenő Pelbárt: Letter-watermarks 
 
 
11–36 Pelbárt Jenő: A Diósgyőri Papírgyár tölgyleveles vízjel- védjegyének alakváltozatai 1900–1949
Jenő Pelbárt: Form versions of watermark-trademark with oaktree- leaves of Diósgyőr Paper Factory 1900–1949
 
 
36   Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: Papír és vízjel
Katalin Julianna Buncsák: Bookreview: Jenő Pelbárt: Paper and watermark
 
 
37–42 Pelbárt Jenő: Angol nyelvű vízjelek jelentése V.: E betűs vízjelnevek
Jenő Pelbárt: The Hungarian names and meanings of the English watermark names V: watermark names beginning with the letter „E”.
 
 
43–50 Pelbárt Jenő: Külföldi levélpapír-vízjelek különgyűjteménye az MVA-ban – Greschik-vízjelek I. rész
Jenő Pelbárt: A special collection of foreign writing-paper watermarks in MVA  –  Greschik-watermarks I. 3–4   Diószegi György Antal: In memoriam hadusfalvi Spilenberg Anna Katalin (1941–2016)
Antal György Diószegi: In memoriam Anna Katalin Spilenberg from Hadusfalva (1941–2016)
 
 
5–6 Pelbárt Jenő: Poprádi Hamburger hirdetés 1900-ból
Jenő Pelbárt: Hamburger advertisement from Poprád, 1900 
 
 
7–10 Pelbárt Jenő: Betű-vízjelek
Jenő Pelbárt: Letter-watermarks 
 
 
11–36 Pelbárt Jenő: A Diósgyőri Papírgyár tölgyleveles vízjel- védjegyének alakváltozatai 1900–1949
Jenő Pelbárt: Form versions of watermark-trademark with oaktree- leaves of Diósgyőr Paper Factory 1900–1949
 
 
36   Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: Papír és vízjel
Katalin Julianna Buncsák: Bookreview: Jenő Pelbárt: Paper and watermark
 
 
37–42 Pelbárt Jenő: Angol nyelvű vízjelek jelentése V.: E betűs vízjelnevek
Jenő Pelbárt: The Hungarian names and meanings of the English watermark names V: watermark names beginning with the letter „E”.
 
 
43–50 Pelbárt Jenő: Külföldi levélpapír-vízjelek különgyűjteménye az MVA-ban – Greschik-vízjelek I. rész
Jenő Pelbárt: A special collection of foreign writing-paper watermarks in MVA  –  Greschik-watermarks I. 

3–4 Diószegi György Antal: In memoriam hadusfalvi Spilenberg Anna Katalin (1941–2016) / In memoriam Anna Katalin Spilenberg from Hadusfalva (1941–2016)

5–6 Pelbárt Jenő: Poprádi Hamburger hirdetés 1900-ból / Hamburger advertisement from Poprád, 1900 

7–10 Pelbárt Jenő: Betű-vízjelek / Letter-watermarks 

11–36 Pelbárt Jenő: A Diósgyőri Papírgyár tölgyleveles vízjel-védjegyének alakváltozatai 1900–1949 / Form versions of watermark-trademark with oaktree- leaves of Diósgyőr Paper Factory 1900–1949

36   Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: Papír és vízjel / Bookreview: Jenő Pelbárt: Paper and watermark

37–42 Pelbárt Jenő: Angol nyelvű vízjelek jelentése V.: E betűs vízjelnevek / The Hungarian names and meanings of the English watermark names V: watermark names beginning with the letter „E”.

43–50 Pelbárt Jenő: Külföldi levélpapír-vízjelek különgyűjteménye az MVA-ban – Greschik-vízjelek I. rés / A special collection of foreign writing-paper watermarks in MVA  –  Greschik-watermarks I. 

XIV. évfolyam 35. szám / 2016.

3–4 Pelbárt Jenő: Száz éve született Jakó Zsigmond (1916–2016) / Zsigmond Jakó was born one hundred years ago (1916–2016)
 
5 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Jakó Zsigmond emlékíve és záróbélyegei, 2016 / MAPAVIT made the memory sheet and the final set of  stamps  for the centenary of Zsigmond Jakó's birth, 2016 
 
6  Pelbárt Jenő: Egy XX. század eleji holland PRO PATRIA-vízjel /A  Dutch PRO PATRIA-watermark from the beginning of the 20th century
 
7–12 Diószegi György Antal: Adalékok a görög Kozma Vazul (1806–1876) papírkereskedő életútjához / Additions to the Greek Vazul Kozma paper merchant's lifeway (1806–1876)
 
13–44 Pelbárt Jenő: Szám-vízjelek – vízjelszámok / Number-watermarks  – watermark numbers
 
44  Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: A magyar papírgyárak  vízjel-védjegyei /  Bookreview: Jenő Pelbárt: Hungarian Paper Factories' watermark-trademarks
 
45–50 Pelbárt Jenő: Külföldi levélpapír-vízjelek különgyűjteménye az MVA-ban – Greschik-vízjelek II. rész / A special collection of foreign letter-paper watermarks in MVA – Greschik-watermarks Part II 3   
 
 

XIV. évfolyam 36. szám / 2016.

 
3. Pelbárt Jenő: Gyalui Farkas születésének 150. évfordulójára (1866–1952)/ For the 150th anniversary of Farkas Gyalui's birth (1866–1952)
 
4 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Gyalui Farkas emlékíve és záróbélyegei, 2016 / The  memory sheet and the final set of stamps by MAPAVIT for the anniversary of Farkas Gyalui's birth, 2016
 
5–6 Pelbárt Jenő: ORIGINAL  ANTIQUE  POST, 1902 / ORIGINAL  ANTIQUE  POST, 1902
 
7–10 Pelbárt Jenő: Monogram-vízjelek. I. rész / Monogram watermarks, Part I
 
11 Pelbárt Jenő: RJE koronázási levélpapír 1908-ból / RJE letter-paper on the occasion of crowning from 1908
 
12 Pelbárt Jenő: Papírkészítő-vízjel, 1931 / Papermaker-watermark, 1931
 
13–20 Pelbárt Jenő: Külföldi levélpapír-vízjelek különgyűjteménye az MVA-ban – Greschik-vízjelek III. rész / A special collection of foreign letter-paper watermark in MVA Greschik-watermarks, Part III
 
21–24  Pelbárt Jenő: DEJTE papírmalom koronás magyar címer-vízjelei az 1793–1876 közötti időszakból / DEJTE paper mill's Hungarian coat-of-arm watermarks with a crown from 1793 to 1876
 
25–26  Pelbárt Jenő: HRABÓC papírmalom vízjelpárja, 1808-bó / Jenő Pelbárt: Watermark-pairs of HRABÓC paper mill from 1808
 
27–30  Pelbárt Jenő: LUKÓ papírmalom vízjelpárjai  az 1793–1846 közötti időből / Watermark-pairs of LUKÓ paper mill from 1793 to 1846
 
31–32 Pelbárt Jenő: FELSŐRUZSBACH papírmalom két XIX. századi koronás magyar címer-vízjele / FELSŐRUZSBACH paper mill's two Hungarian coat-of-arm-watermarks with crown from the 19th century
 
33–38 Pelbárt Jenő: Angol nyelvű vízjelek jelentése VI.: F betűs vízjelnevek / The Hungarian names and meanings of the English watermark names VI: beginning with the letter „F” 
 
39–50 Pelbárt Jenő: ZÓLYOMLIPCSE-1. papírmalom vízjelhasználata (1664–1846) / Watermark usage of ZÓLYOMLIPCSE-1 paper mill (1664–1846)
 

XIV. évfolyam 37. szám / 2016.

 
3–4 Pelbárt Jenő: Dr. Todoreszku Gyula születésének 150. évfordulójára (1866–2016) / For the 150th anniversary of Gyula Dr. Todoreszku's birth (1866–2016)
 
5 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Todoreszku Gyula emlékíve és záróbélyegei, 2016 / The  memory sheet and the final set of stamps by MAPAVIT for the anniversary of Gyula Dr. Todoreszku's birth, 2016
 
6 Pelbárt Jenő: ÓTURA papírmalom koronás magyar címer-vízjele, 1847 / ÓTURA paper mill's Hungarian coat-of-arm watermarks with crown, 1847
 
7–8 Pelbárt Jenő: Megnyílt Dunaújvárosban a Magyar Papírmúzeum (2016. szeptember 8.) / The Hungarian Paper Museum opened in Dunaújváros on 8 September 2016
 
9 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Magyar Papírmúzeum emlékíve és záróbélyegei, 2016 / A The  memory sheet and the final set of stamps of the Hungarian Paper Museum by MAPAVIT, 2016
 
10 Buncsák Katalin Julianna: A Magyar Papírmúzeum megnyitásának emlékére kiadott MAPAVIT első napi boríték, 2016 / The first day envelope to commemorate the opening of the Hungarian Paper Museum publishing by MAPAVIT
 
11 Trischler Ferenc: M. Sarlós Erzsébet Kozmosz és Geometria kiállítása elé (megnyitóbeszéd a Magyar Papírmúzeumban) / For Erzsébet M. Sarlós's Cosmos and Geometry exhibition (Opening speech in the Hungarian Paper Museum)
 
12 Szántó András: Horváth Pál képeslap kiállítása a Magyar Papírmúzeumban  (2016. szeptember 8–2017. szeptember 8.) / Pál Horváth's Postcard exhibition is in the Hungarian Paper Museum (from 8 September 2016 to 8 September 2017)
 
13–30 Pelbárt Jenő: Budapest VII. kerületének papíripara és papírkereskedelme az 1873–1950 közötti időszakban / Paper industry and paper trade of Budapest 7th district between 1873 and 1950
 
30 Buncsák Katalin Julianna: Könyvismertetés: Gyurina–Munkácsi–Szente (szerk.): Élőpapír / Bookreview: Gyurina-Munkácsi- Szente (Editor): The living paper
 
30 Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: A reformáció jelképei a magyar fehér művészetben /  Bookreview: Jenő Pelbárt: The symbols of Reformation are in the Hungarian White Art
 
31–50 Pelbárt Jenő: Szénási Lászlóné különgyűjtemény az MVA-ban. Szénási-vízjelek I. rész / A special collection of  Mrs. László Szénási's watermarks in the Hungarian Paper Museum: Szénási- watermarks Part I