XIII. évfolyam 30. szám / 2015.

Pelbárt Jenő: Wilhelm Hamburger papíripari és egyéb vállalkozásainak magyarországi története (1876–1948) 3-14/ The short stories of Wilhelm Hamburger's paper industrial and other associated companies in Hungary (1876–1948)
 
Pelbárt Jenő:  A történelmi Magyarország vármegyéinek papírmalmai 15-21 / The papermills in the historic counties of Hungary
 
Pelbárt Jenő: Madárpár, félholddal és csillagokkal, 1896. 22 / A pair of birds with a half-moon and stars, 1896
 
Pelbárt Jenő: A történelmi magyar papírmalmok alapítási kronológiája 23-27 / The chronological order of the founding dates of the Hungarian historical  papermills 
 
Buncsák Katalin Julianna: Könyvismertetés/Bookreview: Pelbárt Jenő: A Vizsolyi Biblia vízjelei 27 /Bookreview: Jenő Pelbárt: The watermarks in the Vizsoly Bible 
 
Pelbárt Jenő: A kolozsvári Bernát Papiros Áruháza „Világposta levélpapiros” préselt-vízjele  28 / The „World Post writing paper” pressed watermark by Bernát Writing paper shop from Kolozsvár 
 
Pelbárt Jenő: ORIGINAL FIUME PAPER vízjel, 1897. 29-30 / The ORIGINAL FIUME PAPER watermark, 1897
 
Pelbárt Jenő: Neptun-vízjel, 1938. 31-32 / The Neptun-watermark, 1938
 
Diószegi György Antal: TEPLIC királyi privilégiuma (1615) a Spillenberg- nemzetség műveltségi kapcsolatrendszere tükrében 33-44 / The royal privileges of TEPLIC papermill, in the   cultural relation system of the Spillenberg-family
 
Pelbárt Jenő – Zombori Lajos: Angol nyelvű vízjelek jelentése II.: B betűs vízjelnevek 45-47 / The Hungarian names and meanings of the English watermark names  beginning with the letter „B”
 
Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes/Bookpreview: Pelbárt Jenő: Papír és vízjel 47 / Bookpreview: Jenő Pelbárt: Paper and watermark 
 
Pelbárt Jenő: Szállítja Szénásy és Reimann 48 / Szénásy and Reimann deliver it
 
Pelbárt Jenő: A Budapesti Hírlap saját préselt-vízjele, 1896. 49-50 / The proper pressed watermark of Budapesti Hírlap magazine from 1896
 

XIII. évfolyam 31. szám / 2015.

Pelbárt Jenő: XXI. századi filigranológia – egy tudományág reneszánsza
    I. rész: A filigranológia fogalma, tárgya, forrásai és hat tudományos pillére 3-52 / Filigranology in the 21st century – The renaissance of a branch of     science Part I: The definition, subject, source and six scientific pillars of filigranology
 
    A filigranológia fogalma 3 / The definion of filigranology
 
    A filigranológia tárgya 3-5 / The subject of filigranology
 
    A filigranológia forrásai 5-8 / The sources of filigranology
 
    A modern filigranológia hat tudományos pillére 8-52 / Six scientific pillars of modern filigranology
 
        Filigranológiai metodika 9-18 / The method of filigranology
 
        Filigranológiai nómenklatúra 19-20 / The nomenclature of filigranology
 
        Filigranológiai terminológia 20-22 / The terminology of filigranology 
 
        Filigranológiai morfológia 23-32 / The morphology of filigranology
 
        Filigranológiai tipológia 33-42 / The typology of filigranology
 
        Filigranológiai taxonómia 43-52 / The taxonomy of filigranology
 

XIII. évfolyam 32. szám / 2015.

Pelbárt Jenő: XXI. századi filigranológia – egy tudományág reneszánsza
    II. rész: A filigranológia kronológiája, eszköztára, kutatási irányai és   kapcsolatrendszere 3-24/ Filigranology in the 21st century  The renaissance of a branch of science Part II: The chronology, tools, directions of research and connections of filigranology
 
    A filigranológiai kutatások időhatárai és kronológiája 3-6 / The time limits and chronology of filigranological research
 
    A XXI. századi filigranológia eszköztára 7-18 / The tools of filigranology in the 21st century
 
    A  XXI. századi filigranológia legfontosabb kutatási irányai 19 / The most important directions of research of filigranology in the 21st century 
 
    A filigranológia multidiszciplináris kapcsolatrendszere 19-22 / The multidisciplinary connections of filigranology
 
    A XXI. századi filigranológus 23 / The filigranologist in the 21st century
 
    A filigranológia szerepe, jelentősége és jövője 23/ The role, importance and future of filigranology
 
    Ajánlott irodalom 24 / Recommended literature
 
Pelbárt Jenő: BAZIN papírmalom vízjelei Lippay János Gyümölcsös kert című, magyar nyelvű kertészeti szakkönyvvében, 1667. 25-32 / The watermarks of BAZIN papermill in János Lippay's Hungarian gardening book Gyümölcsös kert
 
Pelbárt Jenő: A Tolnai Világlapja képes hetilap préselt név-vízjelei 33-34 / The proper pressed name-watermarks of Tolnai Világlapja weekly magazine .
 
Pelbárt Jenő: A Rituale strigoniense felvidéki vízjelei, 1745. 35-36 / The watermarks of Rituale strigoniense from Upper Hungary, 1745
 
Pelbárt Jenő: HRADEK papírmalom koronás magyar címer-vízjele, 1830. 37-38 / Hungarian coat-of-arms-watermark with a crown of HRADEK paper mill, 1830 
 
Pelbárt Jenő – Zombori Lajos: Angol nyelvű vízjelek jelentése III.: C betűs vízjelnevek 39-44 / The Hungarian names and meanings of the English watermark names  beginning with the letter C 
 
Pelbárt Jenő: A Hornyánszky-nyomda szecessziós vízjele 1916-ból 45-48 / Secession watermark of Hornyánszky Printing Shop from 1916 
 
Buncsák Katalin Julianna: Könyvismertetés: Pelbárt Jenő: Papír és vízjel 48 / Bookpreview: Jenő Pelbárt: Paper and watermark 
 
Pelbárt Jenő: A Vizsolyi Biblia című könyv magyar nyelvű összefoglalója 49 / The summary of the book on the watermarks in the Vizsoly Bible 
 
Pelbárt Jenő: A Schulz & Pollák cég saját név-vízjele 50 / Schulz & Pollák company's proper name-watermark
 

XIII. évfolyam 33. szám / 2015.

Pelbárt Jenő: Írásjel-vízjelek 3-16
 
Pelbárt Jenő: Angol nyelvű vízjelek jelentése IV. D betűs vízjelnevek 17-20
 
Pelbárt Jenő: A Stephaneum Nyomda Rt. préselt felirat-vízjele 1924-ből 21-22
 
Pelbárt Jenő: Buda látképének vízjelpárja Bél Mátyás Notitia Hungariae novae historico-geographica című művében, 1737 23-14
 
Pelbárt Jenő: Az Országos Iparegyesület préselt-vízjele 1918-ból 25-26
 
Pelbárt Jenő: Pázmány Péter Isteni igazságra vezérlő kalauz című művének előzék vízjeléről 27-30
 
Pelbárt Jenő: Pest város saját vízjele, 1845 31-32
 
Pelbárt Jenő: René Guilmain Tehnologie du Papier című könyvének vízjeleiről  33-34
 
Pelbárt Jenő: KÖRMÖC-2. papírmalom Agnus Dei vízjelei (1779–1782) 45-48
 
Pelbárt Jenő: A Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. préselt-vízjele 49-50
 
A következő számok tartalmából 52