III. évfolyam 4. szám/2005

 

Tartalomjegyzék / Contents

Buncsák Katalin: Bogdán István cikke elé 3 / Katalin Buncsák: Foreword to the article of István Bogdán 

Bogdán István: A papírkészítők szokásköre Magyarországon a XVI-XIX. században 3-6 / István Bogdán: The customs of paper makers in Hungary in     the 16–19th    centuries

Pelbárt Jenő: Az első európai bankjegyvízjelek nyomában 7-10 / Jenő Pelbárt: In the wake of the first European banknote watermark 

Pelbárt Jenő: Gyorskereső a magyar papírmalmok vízjeleiben előforduló monogram-, név- és felirat-vízjelek azonosításához 11-27 / Jenő Pelbárt: Fast finder to help the identification of the monogramme,    name and notice watermarks occurring in the watermarks of Hungarian  paper mills Pelbárt Jenő: Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 1595-ös levélpapírjának vízjele 28 / Jenő Pelbárt: The watermark of the letter-paper of the Prince of Transylvania, Zsigmond Báthori from the year of 1595

Pelbárt Jenő: Adatok a lékai papírmalom vízjelhasználatához I. 29-38 / Jenő Pelbárt: Data to the watermark use of the paper mill of Léka I

Pelbárt Jenő: Coronelli Isolario dell' Atlante Veneto térképatlaszának vízjeleiről I. 39-43 / Jenő Pelbárt: On the watermarks of the Isolario dell'Atlante Veneto map    prepared by Coronelli

Pelbárt Szilvia: Amerikai bank embléma-vízjele 1985-ből 44 / Szilvia Pelbárt: The emblem watermark of an American bank  from 1985

Pelbárt Jenő: Látogatás TUMBA papírmalomban 45-48 / Jenő Pelbárt: A visit to the paper mill of TUMBA

A szerzőkhöz 49 / Instructions to authors

 

III. évfolyam 5. szám/2005

Tartalomjegyzék / Contents

Buncsák Katalin: A szerkesztő elöljáró sorai 3 / Katalin Buncsák: Preliminary words of the editor

Bogdán István: Budapest papíripara a 19. század végéig 3-20 / István Bogdán: The paper industry of Budapest until the end of the 19th    century

Pelbárt Jenő: A rozsnyói papírmalom vízjelei I. 21-26 / Jenő Pelbárt: The watermarks of the paper mill at Rozsnyó I.

Pelbárt Jenő: Adatok a lékai papírmalom vízjelhasználatához II. 27-32 / Jenő Pelbárt: Data to the watermark use of the paper mill at Léka II

Zombori Lajos: Vízjelkutatással kapcsolatos kétnyelvű szószedet 33-40 / Lajos Zombori: Bilingual glossary used in watermark research


KIÁLLÍTÁS

Buncsák Katalin: Pelbárt Jenő filigranológus rekonstrukciós vízjelrajzai 41-44 / Katalin Buncsák: Watermarks – watermark drawings, reconstruc-tional watermark drawings by Jenő Pelbárt filigreenologis

Trischler Ferenc: A „Vízjelek-vízjelrajzok” című kiállítás megnyitó beszéde 45-46 / Ferenc Trischler: The opening  speech to the exhibition of the
 ”Watermarks– watermark drawings”
. .

Horváth József: Két bélyegelőtti levélpapír rozsnyói vízjeléről 47-49 / József Horváth: On the Rozsnyó watermark in two papers prior to the issue  of postage stamps

Pelbárt Szilvia: 1861-ben alapított amerikai intézet embléma-vízjele 50 / Szilvia Pelbárt: The emblem watermark of an American     institute founded in 1861

A szerzőkhöz 51 / Instructions to authors