Pelbárt Jenő: Magyar részvény-vízjelek (1795-1949)

Megjelent 2012-ben

428 oldal, keménytáblás, A/4 méretű könyv, magyar nyelvű, angol összefoglalóval

A könyv érdekes áttekintést nyújt a Magyarország területén – az 1795–1945 közötti időszakban – vízjeles részvényt kibocsátó, használó és forgalmazó részvénytársaságokról, a részvény típusokról és a részvények papírjában megjelenő vízjelmotívumokról. A filigranológus szerző több mint tízezer magyar részvényből kutatta fel a könyvben feldolgozott 723 vízjeles részvényt. A magyar részvény-vízjelek jellegzetes korszakain a részvénypapírokból rekonstruált és kronológiába rendezett 300 részvény-vízjelrajz, és 723 vízjel-ikonokkal illusztrált leírás vezeti végig az olvasót. A katalógus oldalak látvány- és mérethű vízjelrajzai a tárgyalt időszak részvénytípusainak és vízjeleinek teljes spektrumát bemutatják. Az első ízben feldolgozott téma iránt érdeklődőket Alfabetikus és Kronológiai gyorskereső, Szómagyarázó, Illusztrált részvény-vízjel katalógus, Ábrajegyzék, Névmutató, Tárgymutató, Ajánlott  irodalom  valamint  Angol  összefoglaló  is  segíti. 

Hungarian Share-Watermarks (1795–1949)

This individual book, on the one hand, gives an overview about public limited companies operated between 1795 and 1945 in the territory of Hungary by publishing shares with watermark, and on the other hand, about types of shares and watermark motives in the paper of shares. The filigranologist author has selected and elaborated 723 watermarked-shares from over ten thousand Hungarian shares. He introduces the reader to the characteristic periods of Hungarian share-watermarks with 300 watermark-designs, reconstructed and chronologised from the paper of shares, and presents 723 watermark icons illustrating the descriptions. The real sight and size watermark-designs of the pages of the catalogue introduce the entire range of share-types and their watermarks of this period. Reader being interested in this new theme is helped with Alphabetical and Chronological searcher, Word explanation, Illustrated watermark-catalogue, Figure list, Name index, Object index, Recommended literature and an English summary.