IV. évfolyam 6. szám/2006

Tartalomjegyzék / Contents

Pelbárt Jenő: A főszerkesztő elöljáró sorai 3 / Jenő Pelbárt: Preliminary words of the editor-in-chief

Bogdán István: Adatok a magyarországi 17-19. századi anyagkészítéshez (e Zeugmacherei) 3-8 / †István Bogdán: Data to the 17–19th century stuff preparation in Hungary

Pelbárt Jenő: A rozsnyói papírmalom vízjelei II. 9-10 / Jenő Pelbárt: The watermarks of the paper mill at Rozsnyó II.

Horváth József: Kétszintes, negatív-negatív kombinált vízjel 11-12 / József Horváth: The split-level light-light combined watermark

Érdi Marianne: Rizsmajegy, rizsmanyomat 13-26 / Marianne Érdi: Ream mark, ream impression

Pelbárt Jenő: A papírháttér és a vízjel viszonya. I. rész: A papírháttér jellegzetességei a papírmalmok korában 27-46 / Jenő Pelbárt: The relation between the background of paper and the  watermark. First part: The characteristics of the background of paper in  the era of paper mills

Pelbárt Jenő - Papp József: Magyar bevándorlók amerikai honosítási levelének vízjele, 1946 47-49 / Jenő Pelbárt – József Papp: The watermark of an American certificate of naturalization of a Hungarian immigrant, 1946 .

A szerzőkhöz 50 / Instructions to authors

A következő szám tartalmából 52/ Titles from the next number

IV. évfolyam 7. szám/2006

Tartalomjegyzék / Contents

Buncsák Katalin: A szerkesztő elöljáró sorai 3 / Buncsák Katalin: Preliminary words of the editor

Bogdán István: Néhány esztendő egy papírkészítőnk magánéletéből 3-9 / †István Bogdán: Some years from the private life of a paper maker

Pelbárt Jenő: Atlaszt ábrázoló vízjel 1929-ből 10 / Jenő Pelbárt: A watermark depicting Atlas from 1929

Pelbárt Jenő: A legfontosabb 15 gyakorlati tanács vízjelrajzolóknak 11-12 / Jenő Pelbárt: The fifteen most important practical advice for watermark  drawers

Pelbárt Jenő: A rozsnyói papírmalom vízjelei III. 13-18 / Jenő Pelbárt: The watermarks of the paper mill at Rozsnyó III

Pelbárt Jenő: A vízjelek felhasználási cél szerinti felosztása 19-24 / Jenő Pelbárt: The division of watermarks according to employment

Pelbárt Jenő: Vízjeles papírok kategorizálása és a nyilvántartási kódok rövidítéseinek feloldása 25-26 / Jenő Pelbárt: Classifying watermarked papers and the explanation of the    abbreviated register codes

Pelbárt Jenő: MILL-vízjelek Magyarországon a XIX-XX. században 27-42 / Jenő Pelbárt: The MILL watermarks in Hungary in the 19–20th century

Pelbárt Jenő: Az észak-hollandiai D & C BLAUW papírmalom vízjeleinek európai és magyarországi előfordulásai 43-51 / Jenő Pelbárt: The European and Hungarian occurrence of watermarks of the  North Holland D & C BLAUW paper mills

A szerzőkhöz 52 / Instructions to authors