XI. évfolyam 22. szám / 2013.

TEPLIC EMLÉKÉV 1613-2013

Pelbárt Jenő: TEPLIC emlékév – Négyszáz éve kezdte meg működését TEPLIC papírmalom (1613–2013) 3-4 / TEPLIC jubilee TEPLIC paper mill started operating 400 years ago (1613–2013) 
 
Diószegi György Antal: TEPLIC alapítója, Spillenberg Sámuel (1573–1654) lőcsei orvosdoktor és leszármazottai 5-10 / The founder of TEPLIC, Sámuel Spillenberg (1573–1654), doctor of medicine and his descendants from Lőcse 
 
Pelbárt Jenő: TEPLIC papírmalom rizsmajegye 1827-ből 11-12 / The ream note of TEPLIC paper mill from 1827
 
Pelbárt Jenő: Adatok TEPLIC papírmalom vízjelhasználatához 13-18/ Contributions to the watermark use of TEPLIC paper mill 
 
Pelbárt Jenő: TEPLIC papírmalom címer-vízjelei 19- 32 /Coat-of-arms watermarks of TEPLIC paper mill 
 
Pelbárt Jenő: TEPLIC papírmalom postakürt-vízjelei 33-42 / Posthorn-watermarks of TEPLIC paper mill 
 
Pelbárt Jenő: Bárka-vízjelek, a teplici motívumvilág ritkaságai, 1726–1733... 43-44 / Bark-watermarks, the rareties in the world of motives of TEPLIC, 1726–1733
 
Pelbárt Jenő: TEPLIC papírmalom IHS-vízjel változatai, 1692–1756... 45-48 / IHS-watermark varieties of TEPLIC  paper mill, 1692–1756 
 
Pelbárt Jenő: Dáma-vízjel, TEPLIC papírmalom egyik ritka nőalakja, 1740–1748... 49-50 / Dame-watermark, one of the rare female forms of TEPLIC paper mill, 1740–1748 
 

XI. évfolyam 23. szám / 2013.  

Pelbárt Jenő: A lőcsei Klöss-nyomda kiadványának teplici vízjelei, 1614 ...3-4 / JTEPLIC-watermarks in the publication of Klöss printing shop in Lőcse, 1614
 
Pelbárt Jenő: Daniel Schultz lőcsei nyomdász működésének teplici és egyéb vízjelei, 1617–1622 ... 5-10 / Teplic and other watermarks during the activity of Daniel Schultz printer at Lőcse, 1617–1622
 
Pelbárt Jenő: Teplici és egyéb vízjelek a lőcsei Brewer-nyomda kiadványaiban az 1626–1708 közötti időszakban ... 11-15 / Teplic and other watermarks in the publications of Brewer printing shop in Lőcse between 1626 and 1708
 
Pelbárt Jenő: BRASSÓ papírmalom újabb CORONAE-vízjele, 1788 ... 16 / A new Coronae-watermark of BRASSO paper mill, 1788
 
Pelbárt Jenő: Teplici vízjelek Geleji Katona István Váltság titka című könyvének papírjában, 1645 ... 17-18 / Teplic-watermarks in the sheets of Istvan Katona Geleji's book: The secret of ransom, 1645
 
Pelbárt Jenő: Wendelin Keresztényi Isteni Tudósítások című könyvének vízjelei, 1674 ... 19-24. / Jenő Pelbárt: The watermarks in Wendelin Keresztényi's book: Divine reports, 1674
 
Pelbárt Jenő: Teplici évszám-vízjelek, 1659–1677 ... 25-28 / Jenő Pelbárt: Date-watermarks from Teplic, 1659–1677
 
Pelbárt Jenő: TEPLIC papírmalom vízjelei az Animadversiones apologicae Ráday röpirat papírjában, 1706 ... 29-30 / The watermarks of TEPLIC paper mill in the papers of the Ráday tractate: Animadversiones apologicae from 1706
 
Pelbárt Szilvia: A teplici házaspár-vízjelek szimbólumvilága, 1688–1704 ... 31-36 / The symbol-world of Teplic couple-watermarks, 1688–1704 
 
Pelbárt Jenő: A teplici szarvas-vízjelek XVIII. századi alakváltozatai, 1730–1790 ... 37-42 / The form-variations of TEPLIC stag-watermarks from the 18th century, 1730–1790
 
Pelbárt Jenő: Tulipán motívum a teplici szimbólum-vízjelek között (1691–1790) ... 43-50 / Tulip-motif among the symbol-watermarks from Teplic (1691–1790)
 

XI. évfolyam 24. szám / 2013.  

 
Diószegi György Antal: Adalékok a görög származású Blana Éliás pesti papírkereskedő és családja magyarországi történetéhez ...1-8 / Additions to the history of the Greek Éliás Blana paper merchant and his family from Pest, Hungary
 
Mór György – Pelbárt Jenő: A mayerlingi tragédia és a cserevicsi vízjelek... 9-22 / The tragedy in Mayerling and the watermarks from Cserevics
 
Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: TEPLIC papírmalom vízjelvilága ... 22 / Bookpreview: Jenő Pelbárt: The watermark- world of TEPLIC paper mill
 
Pelbárt Jenő – Lázár Tibor: DEJTE papírmalom csillagos horgony-vízjele... 23-24 / The anchor-watermark with a star of DEJTE paper mill
 
Pelbárt Jenő: Négyszázalékjel a teplici vízjelekben ... 25-36 / The 4% sign in TEPLIC watermarks 
 
Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő – Lázár Tibor: A magyarországi Schedel-világkrónikák vízjelei ... 36 / Bookpreview: Jenő Pelbárt – Tibor Lázár: The watermarks of Schedel's world chronicles from Hungary 
 
Pelbárt Jenő: Egy német nyelvű Schedel-kódex vízjeleiről ... 37-41 / The watermarks of a German Schedel's codex
 
Pelbárt Jenő: Mereau kalligráfia könyvének vízjele, 1791 ... 42 / The watermark of a Mereau calligraphic book, 1791
 
Pelbárt Jenő: Angyalábrázolások a teplici vízjelanyagban ... 43-50 / Angel depictions in the TEPLIC watermark collection 
 

XI. évfolyam 25. szám / 2013.  

Pelbárt Jenő: Heraldikai eredetű motívumok és motívum-elemek a filigranológiában ... 3-14 / Heraldic motives and motive-elements in filigranology
 
Pelbárt Jenő – Haraszthy László: Az Aranygyapjas Rend jelvénye és a Szent István-rend nagykeresztje Wenko Oszwald lékai vízjelében ... 15-18 / The badge of the Order of the Golden Fleece and Saint Stephen's Order in the watermark of Oswald Wenko from Léka 
 
Pelbárt Jenő: Ráday Pál Mercurius Veridicus kéziratának vízjele, 1706 ...  19-22 / The watermark in the manuscript of Mercurius Veridicus by Pál Ráday, 1706
 
Pelbárt Jenő: Egy érdekes stílusú és ritka papírmalomnév-vízjel margójára 23-24 / A rare and interesting Transylvanian paper mill name- watermark
 
Pelbárt Jenő: A Schönsperger-féle Schedel-világkrónikák vízjeleiről, 1496–1500 ... 25-28 / About the watermarks of Schedel's world chronicles by Schönsperger, 1496–1500
 
Buncsák Katalin Julianna: Könyvismertetés: Pelbárt Jenő: TEPLIC papírmalom vízjelvilága ... 28 / Bookreview: Jenő Pelbárt: The watermark- world of TEPLIC
 
Balogh Ákos Csaba: Fél évszázada jelent meg Bogdán István ipartörténeti könyve (1963–2013) ... 29-31 / István Bogdán's book on paper-industry was published 50 years ago (1963–2013) 
 
Pelbárt Jenő: GÖRGÉNY-2. papírmalom kettes papíralak-vízjele, 1840 ... 32 / Number 2 paperform-waternark of GÖRGÉNY-2 paper mill, 1840
 
Pelbárt Jenő: SZELEC papírmalom ritka vízjelei 1806-ból ... 33-36 / Jenő Pelbárt: Rare watermarks of SZELEC paper mill from 1806
 
Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: Bibliai vízjelek ... 36 / Bookpreview: Jenő Pelbárt: Bible-watermarks
 
Buncsák Katalin Julianna: Rejtélyes vízjelek – TEPLIC papírmalom 400 éves öröksége (1613–2013) című papírtörténeti kiállítás az OSZK-ban... 37-41 / Mysterious watermarks – Paper historian exhibition: 400-year-old heritage of TEPLIC paper mill (1613–2013) in the National Library
 
Szemerei Péter, dr. : Köszöntő ... 42 / Greetings
 
Diószegi György Antal, dr. : Megnyitóbeszéd és könyvbemutató ... 43-46 / Opening speech to the exhibition and bookshow
 
Buncsák Katalin Julianna: A Szepes vármegyei TEPLIC papírmalom a szakirodalomban ... 47-49 / TEPLIC paper mill of the Szepes County in the professional literature
 
Pelbárt Jenő: BAJNA papírmalom virágos-pajzsos postakürt-vízjele, 1843... 50 / BAJNA paper mill posthorn watermark with flower and shield 1843