XVI. évfolyam 42. szám / 2018.

3 Pelbárt Jenő: Tíz éves  a MAPAVIT (2008–2018) / Jenő Pelbárt: MAPAVIT is 10 years old (2008–2018)

4 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT tíz éves évfordulójának emlékíve és záróbélyegei, 2018 / Julianna Katalin Buncsák: The  memory sheet and the final set of stamps for MAPAVIT's tenth anniversary, 2018

5–6 Pelbárt Jenő: Tisza István miniszterelnök levelének ADRIA RJE-vízjele, 1913 / Jenő Pelbárt: ADRIA RJE-watermark in Istvan Tisza president's letter writing paper, 1913

7–8 Zombori Lajos: Hitéleti nyomdajelzés-jegyzék / Lajos Zombori: Selection of imprints in the religious life

9–20  Pelbárt Jenő – Mór György – Buncsák Katalin Julianna: A Zágráb vármegyei PETROVINA papírmalom vízjelei, 1711–1719 / Jenő Pelbárt – György Mór – Julianna Katalin Buncsák: Watermarks by PETROVINA paper mill in Zágráb county,1711–1719

20 Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: A papírmerítés technikája / Julianna Katalin Buncsák: Bookpreview: Jenő Pelbárt: The technics of handmade paper making

21–24 Pelbárt Jenő: A 235 éves diósgyőri papíripar története (1782–2017)  / Jenő Pelbárt: The history of Diósgyőr Paper industry is 235 years old (1782–2017)        

24 Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Horváth Pál – Pelbárt Jenő: A papír a képeslapokon  – olvasás / Julianna Katalin Buncsák: Bookpreview: Pál Horváth – Jenő Pelbárt: Paper on the postal picture cards – reading

25 Pelbárt Jenő: A DIPA 235 éves évfordulójának ünnepsége és szakmai konferenciája / Jenő Pelbárt: The celebration and professional conference of DIPA's 235th anniversary

26  Buncsák Katalin Julianna: A 235 éves Diósgyőri Papírgyár tiszteletére kiadott MAPAVIT emlékív és záróbélyeg sor, 2018 / Julianna Katalin Buncsák: The  memory sheet and the final set of stamps for the 235-year-old Paper Factory publishing by MAPAVIT, 2018

27–33 Diószegi György Antal: Jótékonyság és hazafiság az I. világháború idején / Antal György Diószegi: The Charity and patriotism during the time of the First World War

34 Pelbárt Jenő: Felülpréselt RJE vízjeles papírok / Jenő Pelbárt:  RJE watermarked papers by overpressing

35–36  Pelbárt Jenő: Posner Károly Lajos levélzárója, számlája és vízjelei / Jenő Pelbárt: Károly Posner's letter-closer, invoice and watermarks

35–49  Pelbárt Jenő: Név-vízjelek II.: Papírmalom bérlők név vízjelei/2. / Jenő Pelbárt:  Name-watermarks. Part II.: The paper mill’s renter’s names/2.

50 Pelbárt Jenő: Auer Ignác papírkereskedő „Izabella” Bankposta papír vízjele 1920-ból / Jenő Pelbárt: Ignác Auer paper merchant's „Izabella” Bankpost paper watermark from 1920

XVI. évfolyam 43. szám / 2018.

3 Pelbárt Jenő: 100 éve született Mezey László (1918–2018) / Jenő Pelbárt: Mezey László was born 100 years ago (1918–2018)

4 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Mezey László emlékíve és záróbélyegei, 2018 / Julianna Katalin Buncsák: The  memory sheet and the final set of     stamps by MAPAVIT about László Mezey, 2018

5–12 Pelbárt Jenő: Név-vízjelek. III. rész: Papírmalom tulajdonosoknév-vízjelei / Jenő Pelbárt:   Name-watermark Part III: Paper mill owners' name watermarks

13 Pelbárt Jenő: Hornyánszky Viktor születésének 190. évforduló jára  (1828–2018) / Jenő Pelbárt: For the  190th anniversary of Viktor Hornyánszky's birth (1828–2018) 

14 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Hornyánszky Viktor emlékíve és záróbélyegei, 2018 / Julianna Katalin Buncsák: The  memory sheet and the final set of stamps by MAPAVIT about Viktor Hornyánszky, 2018

15–33  Pelbárt Jenő: A Káldi biblia vízjelei, 1626 / Jenő Pelbárt: The watermarks of Káldi Bible, 1626

34 Pelbárt Jenő: Egy kolozsvári Heltai kiadvány érdekes vízjel története, 1575 / Jenő Pelbárt: An interesting watermark-history in a Heltai-publication from  Kolozsvár, 1575 

35–48  Pelbárt Jenő: Az első világháborús jótékonysági célú papíralapú emlékek és vízjeleik tanulmányozása / Jenő Pelbárt: Studying  about the watermarks in the charity paper memories from the first world war 

48 Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: A papírmerítés  technikája / Julianna Katalin Buncsák: Bookpreview: Jenő Pelbárt: The technics of handmade paper                         

49 Pelbárt Jenő: Iványi Béla születésének 140. évfordulója (1878–2018) / Jenő Pelbárt: For the 140th anniversary of Béla Iványi's birth (1878–2018)

50 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Iványi Béla emlékíve és záróbélyegei, 2018 / Julianna Katalin Buncsák: The  memory sheet and the final set of stamps by MAPAVIT about Béla Iványi, 2018

XVI. évfolyam 44. szám / 2018.

3–7  Mór György – Pelbárt Jenő: A Radečepapir Mátyás király kártyájának története, 1992 /  The history of King Matthias's cards from Radečepapir, 1992

8 Pelbárt Jenő: Zrínyi Miklós Adriai tengernek Syrenaia című könyvének vízjeleiről, 1651 / About watermarks in the book ”Adriai tengernek Syrenaia” by Miklós Zrínyi 

9–20 Pelbárt Jenő: Név-vízjelek. IV. rész: Papírmalom név-vízjelek / 1. / Name-watermarks Part IV.: Paper mill's name- watermarks 1

21–36  Zombori Lajos: Szentképek nyomdajelzései / Printing signs in devotional pictures

37–45  Pelbárt Jenő – Mór György – Buncsák Katalin Julianna: KAZ-vízjelek. I. rész:  Európai és magyar papírmalmok vízjelei az 1711–1719 közötti időszakból a zágrábi érsekség levéltárában  KAZ-watermarks Part 1.: European and Hungarian paper mills's watermarks in the Zagreb Archbishopric's Archives from the period between 1711–1719

46 Pelbárt Jenő: SZILVÁS papírmalom nagyregeszt papíralak-vízjele, 1898 / SZILVÁS paper mill's ”nagyregeszt” paper form-watermark, 1898

47–48  Pelbárt Jenő: A Historia inclyti Matthiae Hunnyadis, Regis Hungariae kolozsvári vízjelei, 1565 The watermarks in Historia inclyti Matthiae Hunnyadis, Regis Hungariae from Clausenburg, 1565

49 Pelbárt Jenő: BOBÓT papírmalom új, ritka vízjelpárja a XIX.század elejéről / BOBÓT paper mill's new, rare watermark-pair from the early 19th

50 Pelbárt Jenő: POPRÁD papírmalom koronás-pajzsos postakürt-vízjele / POPRÁD paper mill's postalhorn-watermark with crown and shield

 

XVI. évfolyam 45. szám / 2018.

 

5-7 Pelbárt Jenő: A Fiumei Papírgyár alapításának 190. évfordulója (1828–2018).

9-14 Pelbárt Jenő (2018): PAPERWORLD – a papír világa 2019-ben is Frankfurtban találkozik a nemzetközi szakvásáron 

15 Pelbárt Jenő (2018): SVEDLÉR papírmalom új, monogramos papírmalom név-vízjele 1799-ből. 

16 Pelbárt Jenő (2018): DIÓSGYŐR papírmalom hatos papíralakjának új vízjelpárja, 1863. 

17 Pelbárt Jenő (2018): MASZNIKÓ papírmalom kancelláriai papíralakjának új vízjelpárja, 1843. 

18 Pelbárt Jenő (2018): MURÁNY papírmalom nagymedián papíralakjának új vízjelpárja 1821-ből. 

33-50 Pelbárt Jenő (2018): Név-vízjelek. IV/2. rész: Papírmalom név-vízjelek. 

 

 

 

3 Pelbárt Jenő: Tíz éves  a MAPAVIT (2008–2018)
Jenő Pelbárt: MAPAVIT is 10 years old (2008–2018)
4 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT tíz éves évfordulójának emlékíve és záróbélyegei, 2018
Julianna Katalin Buncsák: The  memory sheet and the final set of stamps for MAPAVIT's tenth anniversary, 2018
5–6 Pelbárt Jenő: Tisza István miniszterelnök levelének ADRIA RJE- vízjele, 1913
Jenő Pelbárt: ADRIA RJE-watermark in Istvan Tisza president's letter writing paper, 1913
7–8        Zombori Lajos: Hitéleti nyomdajelzés-jegyzék
Lajos Zombori: Selection of imprints in the religious life
9–20  Pelbárt Jenő – Mór György – Buncsák Katalin Julianna: A Zágráb vármegyei PETROVINA papírmalom vízjelei, 1711–1719
Jenő Pelbárt – György Mór – Julianna Katalin Buncsák: Water- marks by PETROVINA paper mill in Zágráb county, 1711–1719
20 Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: A papír- merítés technikája
Julianna Katalin Buncsák: Bookpreview: Jenő Pelbárt: The technics of handmade paper making
21–24 Pelbárt Jenő: A 235 éves diósgyőri papíripar története (1782–2017)
Jenő Pelbárt: The history of Diósgyőr Paper industry is 235 years old (1782–2017)
24 Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Horváth Pál – Pelbárt Jenő: A papír a képeslapokon  – olvasás
Julianna Katalin Buncsák: Bookpreview: Pál Horváth – Jenő Pelbárt: Paper on the postal picture cards – reading
25 Pelbárt Jenő: A DIPA 235 éves évfordulójának ünnepsége és szakmai konferenciája
Jenő Pelbárt: The celebration and professional conference of DIPA's 235th anniversary
26 Buncsák Katalin Julianna: A 235 éves Diósgyőri Papírgyár tiszte- letére kiadott MAPAVIT emlékív és záróbélyeg sor, 2018 
Julianna Katalin Buncsák: The  memory sheet and the final set of stamps for the 235-year-old Paper Factory publishing by MAPAVIT, 2018
27–33 Diószegi György Antal: Jótékonyság és hazafiság az I. világháború idején
Antal György Diószegi: The Charity and patriotism during the time of the First World War
34 Pelbárt Jenő: Felülpréselt RJE vízjeles papírok 
Jenő Pelbárt:  RJE watermarked papers by overpressing
35–36 Pelbárt Jenő: Posner Károly Lajos levélzárója, számlája és vízjelei
Jenő Pelbárt: Károly Posner's letter-closer, invoice and water- marks
35–49 Pelbárt Jenő: Név-vízjelek II.: Papírmalom bérlők név- vízjelei/2.
Jenő Pelbárt:  Name-watermarks. Part II.: The paper mill’s renter’s names/2. 
50 Pelbárt Jenő: Auer Ignác papírkereskedő „Izabella” Bankposta papír vízjele 1920-ból 
Jenő Pelbárt: Ignác Auer paper merchant's „Izabella” Bankpost paper watermark from 1920
52 A következő számok tartalmából
52 The next volumes