Események naptára

ÉVFORDULÓK 2015-ben
 
1765-2015
ÓTURA papírmalmot 250 éve alapította az Endrődy család.
Ótura papírmalom név-vízjele, 1846
 
1615-2015
400 éve, 1615-ben TEPLIC papírmalom II. Mátyástól királyi privilégiumot kapott. Az adománylevél kizárólagos jogot biztosított Spillenberger Sámuel, a filozófia és az orvoslás doktora és utódai részére a felső-magyarországi részeken papírkészítésre alkalmas kézi őrlésű papírmalom építésére.
TEPLIC papírmalom kettős keresztes, zarándokkagylós vízjele, 1615
 
ÉVFORDULÓK 2014-ben
 
1714-2014
DOBSINA-2 papírmalom alapításának 300. évfordulója.
 

ÉVFORDULÓK 2013-ben

1613-2013.

TEPLIC papírmalom alapítása.  400. éves évforduló 2013-ban.

 

Az egyik legnagyobb felvidéki magyar papírmalom TEPLIC alapításának négyszáz éves évfordulója (1613-2013)

Olvass tovább: https://mapavit.webnode.hu/kutatasi-projektek/hataron-tuli-projektek/teplic-projekt/
Az egyik legnagyobb felvidéki magyar papírmalom TEPLIC alapításának négyszáz éves évfordulója (1613-2013)

Olvass tovább: https://mapavit.webnode.hu/kutatasi-projektek/hataron-tuli-projektek/teplic-projekt/
Az egyik legnagyobb felvidéki magyar papírmalom TEPLIC alapításának négyszáz éves évfordulója (1613-2013)

Olvass tovább: https://mapavit.webnode.hu/kutatasi-projektek/hataron-tuli-projektek/teplic-projekt/

 

1963-2013.

50 éve jelent meg Bogdán István: A magyarországi papíripar története (1530-1900) című könyve az Akadémiai Kiadó gondozásában. 486 oldal, 2 nagyméretű térképmelléklettel.

Pelbárt Jenő: In memoriam dr. Bogdán István (1922-2001)  - Magyar Vízjel I. évf. 2003/1. szám 5-11. oldal

2003-2013

Tízéves a Magyar Vízjel, a magyar vízjelkutatók tudományos folyóirata

 

 

ÉVFORDULÓK 2012-ben
1312.

június 26. Az első magyarországi oklevéladó papíroklevele. A csázmai káptalan által kiállított papír kötelezvény pénzkifizetésről (Magyar Országos Levéltár 1312. június 26. MOL DL 105831 eredeti, papíron). Vízjele: harang szimbólum-vízjel, FABRIANO papírmalom. (Rekonstrukciós vízjelrajz: Pelbárt Jenő filigranológus)

1412.

november 8. Zsigmond király ( ) a Velence elleni háború költségeinek fedezésére elzálogosít 12 Szepes vármegyei várost a lengyel királynak (1772-ig fennáll). Ez később jelentősen kihat az elzálogosított területeken létesített magyar papírmalmok tulajdonosi viszonyaira és működésükre. A XVII. századi vízjelek tükrözik a (gyakran lengyel) tulajdonosok elvárásait, címereit, neveit, monogramjait.

1812.

SÓLY papírmalom új bérlője Köhler Lajos (Ludwig Keller).
BRASSÓ papírmalmot David Reich és Friedrich Closius béreli.
SZÁSZSEBES papírmalmot Johann Barth, szebeni nyomdász béreli.

1912.

A Dávid Rt. díjat nyer a párizsi világkiállításon.

Dávid Károly és Fiai Dobozáru és Faanyag-lemezgyár rt. (Dávid-féle Dobozgyár) - magyar papírfeldolgozóipari és papírkereskedelmi cég. 1911-ben alapította Dávid Károly. Budapesten, az I. kerületben a Mészáros u. 58. szám alatt működött. Rövidített neve: Cartonage. Igazgatósága: S. Balás Zoltán (vezérigazgató), dr, Bartóki József, Jekelfalussy Zoltán (elnök), Krausz György, dr. Perényi Zsigmond, Péter Jenő, dr. Salusinszky Gyula, Schwarz Félix, dr. Siegescu József, dr. Simon Izidor  (1929). A huszas évek egyik legnagyobb papírfeldolgozó ipari üzemének számított. 1927-től Bikási lemezgyára is működött. Kartonból előállított (cartonage) termékek készítésével és forgalmazásával foglalkozott. 1928-ban 400 munkást foglalkoztatott. A II. világháború utáni államosítást követően Budai Dobozgyárként működött tovább. (Részlet a Vízjel Lexikon kéziratából)