Pelbárt Jenő: A reformáció jelképei a magyar fehér művészetben

234 oldal keménytáblás, 160 x 240 mm méretű könyv
 
Megjelent 2017-ben
 

A könyv a félezer éves önálló magyar papírkészítés-gyártás (a fehér művészet) során keletkezett, a magyar protestáns reformációhoz kötődő vízjelmotívumokat mutatja be kronológiai sorrendben.

A vizsgált évszázadokban a magyar papírkészítők vallásos emberek voltak és hitüket vízjeleikben is minden korszakban kifejezésre juttatták. Többféle hitet valló protestáns gyülekezethez tartoztak, néha felekezetet is váltottak, ezt tükrözik szépen meg-munkált vízjeleik is. Három éves, kötelező szakmai vándorlásuk során gyakran találkoztak itthon és külföldön más protestáns papírkészítő hívekkel és hittérítőkkel is, akik meggyőző prédikációikkal rávették őket felekezetük elhagyására, katolikusból gyakran reformátussá, evangélikussá vagy éppen unitáriussá váltak.

Az európai reformáció áttekintése mellett olvasható a könyvben a magyar reformáció és a magyar reformátorok története, valamint a magyarországi protestáns egyházak történetének és jelképhasználatának ismertetése.

A történelmi Magyarország papírkészítői a magyar nyelvű, protestáns prédikációkban hallották a bibliai történeteket. Az istentiszteletek során a templomokban nap mint nap látták hitük egyházi szimbólumait a szószékek, padok támláinak faragásain, az úrasztali terítőkön, szőtteseken, kupákon, kancsókon, tálakon, a templomok festett, mennyezeti kazettáin, a homlokzatok falán, a templomtornyok díszein és a temetők fejfáin. Ezeknek a jelképeknek a vízjeleivel látták el merített papírtípusaikat.    

A XVI. század óta jól nyomon követhető a fehér művészet hazai mestereinek protestáns jelkép-használati szokása. A könyv választ ad azokra a kérdésekre, hogy hányféle, milyen típusú vízjel-motívumot használtak és milyen kronológiai sorrendben követte az első szimbólumot a többi megjelenése, illetve használata a magyar reformáció különböző korszakaiban.

 

The symbols of Reformation in the Hungarian white arts

The book introduces the watermark symbols were being made for 500-year-old Hungarian paper making (white arts) connected with the Hungarian protestant Reformation in a chronological order.

In the studied centuries the Hungarian paper makers were religious and they also expressed their hits in every ages. They were believers in protestant congregations of many faiths, or they sometimes changed denominations, their watermarks were made delightfully. When they went for their three-year professional journeys they often met other protestant paper makers, which were believers or missioneries. They brought the paper makers to leave their denomination or become a formwork, evangelical or unitarian from catholic.

Beside the history of European Reformation, in the book the history of Hungarian Reformation and reformers is read, and so is the introduction and symbol use of protestant churches. 

In the Historical Hungary the paper makers heard about the biblical stories in the protestant sermons in Hungarian. When they went to the worships they saw ecclesiastical symbols of their hits because the pulpits, the carvings of the benches, and the Satin tablecloths, the homespuns, the cups, the jars, the bowls and the cassettes of the painted ceilings of the churches, the Facade walls, the decorations of churchtowers and headstones of the cemetries were patterned with these. They used to  mould papers with the watermarks of symbols.

From the 16th century the protestant symbol usage habit of the Hungarian master of white arts has been being studied well. The book responses to the questions about how many kinds and what types of watermark symbols were used and what was the chronological order the symbols went after appearance and the usage of the first symbols at the different times of Reformation.

The book introduces the watermark symbols were being made for 500-year-old Hungarian paper making (white arts) connected with the Hungarian protestant Reformation in a chronological order. 
In the studied centuries the Hungarian paper makers were religious and they also expressed their hits in every ages. They were believers in protestant congregations of many faiths, or they sometimes changed denominations, their watermarks were made delightfully. When they went for their three-year professional journeys they often met other protestant paper makers, which were believers or missioneries. They brought the paper makers to leave their denomination or become a formwork, evangelical or unitarian from catholic. 
Beside the history of European Reformation, in the book the history of Hungarian Reformation and reformers is read, and so is the introduction and symbol use of protestant churches.  
In the Historical Hungary the paper makers heard about the biblical stories in the protestant sermons in Hungarian. When they went to the worships they saw ecclesiastical symbols of their hits because the pulpits, the carvings of the benches, and the Satin tablecloths, the homespuns, the cups, the jars, the bowls and the cassettes of the painted ceilings of the churches, the Facade walls, the decorations of churchtowers and headstones of the cemetries were patterned with these. They used to  mould papers with the watermarks of symbols. 
From the 16th century the protestant symbol usage habit of the Hungarian master of white arts has been being studied well. The book responses to the questions about how many kinds and what types of watermark symbols were used and what was the chronological order the symbols went after appearance and the usage of the first symbols at the different times of Reformation.