II. évfolyam 2. szám/2004

 

Tartalomjegyzék

Pelbárt Jenő: Dr. Bogdán István papírtörténész vízjelvázlatainak és vízjelrajzainak kéziratos gyűjteménye 3-8

Pelbárt Jenő: Gyorskereső segédlet a magyar papírmalmok név-vízjel változatainak azonosításához 9-14

Pelbárt Jenő: II. Ulászló király egyik okiratpapírjának mérleg vízjele 1503-ból 15-16

Pelbárt Jenő: Zarándokkagylót ábrázoló vízjelek a XIX. század első felében Magyarországon 17-29

Pelbárt Jenő: Pozitív átnézetű vízjelritkaság 1925-ből 30

Pelbárt Jenő: ORLÁT papírmalom jellegzetes vízjelei az 1793-1837 közötti időszakból 31-38

Pelbárt Jenő: A papírív és a vízjel identifikációban fontos részei 39-44

Pelbárt Jenő: A vízjel helye, helyzete és állása a papírívben 45-50

A szerzőkhöz 51

A következő szám tartalmából 52

 

II. évfolyam 3. szám/2004

 

Tartalomjegyzék / Contents

 Pelbárt Jenő: In memoriam dr. Nagybákay Antal Zelmos (1918-2004) 3-6 / In memoriam dr. Antal Zelmos Nagybákay (1918–2004)

Pelbárt Jenő: Felenyedi vízjelek 7-14 / Watermarks from Felenyed

Pelbárt Jenő: Az 1621-es nikolsburgi béke hiteles másolati papírjának vízjeléről 15-16 / On the watermark in the paper of an authentic copy of the Nikolsburg peace treaty of 1621

Pelbárt Szilvia: A Dél-Kaliforniai Egyetem embléma-vízjele, 1988 17-18 / The crest watermark of the University of Southern California, 1988

Pelbárt Jenő: Whatman-vízjelek Magyarországon, 1819-1851 között 19-33 / The Whatman watermarks in Hungary between 1819 and 1851

Pelbárt Jenő: Geometrikus elemekből álló pozitív vízjel 1926-ból 34 / A  dark watermark from 1926 composed of geometrical elements

Pelbárt Jenő: A többrétegű svéd bankjegyvízjelek titka 35-47 / The secret of the  laminated Swedish banknote watermarks.
KÖNYVELŐZETES

Buncsák Katalin: Pelbárt Jenő: Magyar Vízjel Atlasz I. 48 / Book     preview: Magyar Vízjel Atlasz I. (Hungarian Watermark Atlas I.)

A szerzőkhöz 49 / Instructions to authors

A következő szám tartalmából 50 / Titles from the next number