VIII. évfolyam 14. szám/2010

Tartalomjegyzék / Contents

Pelbárt Jenő: Filigranológiai fogalomtár 3-55 / Jenő Pelbárt: Filigreenological definitions
A szerzőkhöz 56/ Instructions to authors
A következő számok tartalmából 58 / Titles from the next numbers

 

VIII. évfolyam 15. szám/2010

Tartalomjegyzék / Contents

Pelbárt Jenő: Jubileumi Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2010 3-4 / Jenő Pelbárt: Jubilee exhibition of Hungarian Paper and Watermark History  in the National Library, 2010

Tarján Ferencné: Papír- és vízjeltörténeti cikkek a Papiergeschichte című folyóiratban (1951-1976) : válogatott bibliográfia 5-11 / Zsuzsa Ferenc Tarján: Paper and watermark history articles in the Papiergeschichte journal (1951–1976). Selected bibliography

Buncsák Katalin Julianna: Könyvismertetés : Pelbárt Jenő: Hét évszázad papírtitkai - Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Kiállítás 11 / Katalin Julianna Buncsák: Book review: Jenő Pelbárt: Paper secrets of    seven centuries – Hungarian Paper and Watermark History Exhibition.

Pelbárt Jenő: Újabb, még nagyobb RJE monogram-vízjel, 1910 12 / Jenő Pelbárt: A newer and larger RJE monogram-watermark, 1910

Pelbárt Jenő: A főszerkesztő elöljáró sorai 13 / Jenő Pelbárt: The editor-in-chief’s introductory words

Emődi András: Csáky Miklós nagyváradi püspök papírmalom-alapítási kísérlete 1743-1745-ben 13-17 / András Emődi: The trial of  bishop Miklós Csáky from Nagyvárad to set up  a paper mill  between 1743 and 1745

Buncsák Katalin Julianna: Könyvismertetés : Pelbárt Jenő: Levéltári vízjeltitkok - Hétszáz év papír- és vízjelkincse a Magyar Országos Levéltárban 17 / Katalin Julianna Buncsák: Book review: Jenő Pelbárt: Watermark secrets    in the Archives – Papers and watermark treasure of 700 years in the    Hungarian National Archives

Pelbárt Jenő: Mérleg-vízjel a budai német mészárosok céhkönyvében, 1500 18 / Jenő Pelbárt: Scales-watermark in the guild-book of German butchers of   Buda, 1500

Pelbárt Jenő: Magyar vízjelek Németországban a XX. század elején 19-24 / Jenő Pelbárt: Hungarian watermarks in Germany at the beginning of the 20th century

Pelbárt Jenő: Wenko Oszvald lékai papírkészítőmester Ámor-vízjele, 1799 25-26 / Jenő Pelbárt: Cupid-watermark of Oszvald Wenko paper maker from Léka,  1799

Pelbárt Jenő - Haraszthy László: MPI Antique-vízjel, 1903 27-28 / Jenő Pelbárt – László Haraszthy: MPI Antique-watermark, 1903

Pelbárt Jenő: Újabb MILL-vízjelek 29-38 / Jenő Pelbárt: Newer MILL-watermarks

Pelbárt Jenő: Szent István-vízjel, 1924 39-40 / Jenő Pelbárt: Saint Stephan-watermark, 1924

Pelbárt Jenő: Az osztálysorsjátékok érdekes reklám emlékei. 1. rész, Magyar sorsjegy-reklámkártyák eredeti grafikai tervei és vízjele 41-51 /
Jenő Pelbárt: Interesting publicity mementos of class lotteries. Part I. Original graphical plans and watermark of Hungarian lottery-cards

A szerzőkhöz 52 / Instructions to authors

A következő számok tartalmából 54 / Titles from the next numbers