V. évfolyam 8. szám/2007.

Tartalomjegyzék / Contents

 

Pelbárt Jenő: Bogdán István vízjelrajzai : I. rész 3-10 / Jenő Pelbárt: Watermark drawings of István Bogdán. Part I

Pelbárt Jenő: A Magyar Vízjel Adatbank (MVA) vízjel-adatlapja 11-14 / Jenő Pelbárt: Watermark data sheet of the Hungarian Watermark       Databank (HWD)

Pelbárt Jenő: A rozsnyói papírmalom vízjelei : IV. rész 15-18 / Jenő Pelbárt: The watermarks of the paper mill at Rozsnyó. IV

Pelbárt Jenő - Haraszthy László: Lambrecht Kálmán 1917-es levelének és az Adria-vízjeleknek a rövid története 19-29 / Jenő Pelbárt – László Haraszthy: The writing-paper used by Kálmán Lambrecht in 1917 and a brief history of the Adria watermarks

Buncsák Katalin: Könyvismertetés: Magyar közlekedési bárcák / 30 Katalin Buncsák: Book-review: Hungarian traffic tokens

Pelbárt Jenő - Buncsák Katalin: Újabb lékai vízjelváltozat 1752-ből 30 / Jenő Pelbárt – Katalin Buncsák: A new variety of watermark of Léka from   1752

Zombori Lajos: Vízjelkutatással kapcsolatos kétnyelvű szószedet : második gyűjtés 31-35 / Lajos Zombori: Bilingual glossary used in watermark research. II.

Pelbárt Jenő: Alsóruzsbach papírmalom szarvas-vízjele 36 / Jenő Pelbárt: The stag watermark of the paper-mill at ALSÓRUZSBACH

Pelbárt Jenő - Horváth József: Körmöcbánya-1. papírmalom XVI. századi vízjele 37-38 / Jenő Pelbárt – József Horváth: The 16th century watermark of the paper-mill  of  KÖRMÖCBÁNYA-1.

Pelbárt Jenő - Horváth József: Liptószentmihály papírmalom 1577-es vízjele 39-41 / Jenő Pelbárt – József Horváth: The watermark of the paper-mill at     LIPTÓSZENTMIHÁLY from 1577
Buncsák Katalin: Könyvismertetés: Magyar településtár 41 / Katalin Buncsák: Book-review: Register of Hungarian settlements

Pelbárt Jenő: A legnagyobb és legdíszesebb magyar monogram-vízjel 42 / Jenő Pelbárt: The largest and the best decorated Hungarian monogram    watermark

Pelbárt Jenő: Adatok a magyar papírmalmok merítőszita-típusaihoz 43-48 / Jenő Pelbárt: Data to the mould types of Hungarian paper-mills

Pelbárt Jenő: Dejte papírmalom egyik újabb név-vízjel változata 49 / Jenő Pelbárt: A new variety of a name watermark of the paper-mill at  DEJTE
A szerzőkhöz 50 / Instructions to authors

 

V. évfolyam 9. szám/2007.


Tartalomjegyzék / Contents

Pelbárt Jenő: Ötéves a Magyar Vízjel 3-5 / Jenő Pelbárt: Hungarian Watermark is five years old

Pelbárt Jenő: Körmöcbánya-1. papírmalom rizsmajegy nyomódúca, 1784 6 / Jenő Pelbárt: The ream stamp block of the KÖRMÖCBÁNYA-1. paper    mill, 1784

Pelbárt Jenő: Bogdán István vízjelrajzai. 2. rész, Johannes Kapellner vízjelei 7-15 / Jenő Pelbárt: Watermark drawing of István Bogdán. Part II: Johannes     Kapellner's watermarks

Pelbárt Jenő: Két új Kapellner név-vízjel változat 16 / Jenő Pelbárt: Two new varieties of Kapellner's name watermark

Pelbárt Jenő: Teplic papírmalom első vízjele 17-20 / Jenő Pelbárt: The first watermark of the TEPLIC paper mill

Horváth József - Pelbárt Jenő: Murány papírmalom XVIII. századi rizsmajegye 21-24 / Horváth József – Pelbárt Jenő: MURÁNY papírmalom XVIII. századi    rizsmajegye

Pelbárt Jenő: Az első magyar papírmalom, Lőcse vízjelének nyomában 25-34 / Jenő Pelbárt: In the track of the LŐCSE watermark, the first Hungarian    paper mill

Pelbárt Jenő - Horváth József: Válogatás a Szepesi Kamara vízjelanyagából. XVI. századi vízjelek. I/1. 35-40 / Jenő Pelbárt – József Horváth: A selection of watermarks from the Chamber  of Szepes. Watermarks from the 16th century. Part I/1

Pelbárt Jenő: Kötözőszálas vízjelkülönlegesség Znióváraljáról, 1732 41 / Jenő Pelbárt: A binding wire watermark speciality from Znióváralja, 1732

A szerzőkhöz 42 / Instructions to authors

Buncsák Katalin: A Magyar Vízjel első repertóriuma (2003-2007) 43-50 / Buncsák Katalin: A Magyar Vízjel első Repertóriuma (2003–2007) / Katalin Buncsák: The first repertory of the Hungarian Watermark     (2003–2007)
A következő számok tartalmából 52/ Titles from the next numbers