XV. évfolyam 38. szám / 2017.

3 Pelbárt Jenő: Tizenötéves a Magyar Vízjel / The 15-year-old Hungarian Watermark 

4 Buncsák Katalin Julianna: A tizenöt éves Magyar Vízjel jubileumi blokkja és záróbélyegei / The 15-year-old Hungarian Water- mark's  jubilee memory sheet and the final set of stamps

5–6 Pelbárt Jenő: RATSCHACH papírmalom IHS-vízjele, 1827  / RATSCHACH paper mill's IHS-watermark, 1827

7–9 Pelbárt Jenő: HRABÓC papírmalom koronás magyar címer-vízjele, 1809 / HRABÓC paper mill's Hungarian coat-of-arm watermark with crown, 1809

10 Pelbárt Jenő: A Hotel Ambassador RADEČE  PAPER vízjele / RADECE PAPER watermark of Hotel Ambassador

11–12 Pelbárt Jenő: A Biblioteca Universitaria–Bologna levélpapírjának vízjele 1929-ből / The watermark of letter-paper by BibliotecaUniversitaria-Bologna, 1929

13–20 Pelbárt Jenő: Rigler József Ede születésének 170. évfordulójára (1847–2017) / For the 170th anniversary of Ede József Rigler's birth (1847–2017)

20  Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: A  reformáció jelképei a magyar fehér művészetben / Bookreview: The symbols of Reformation are in the Hungarian White Art

21  Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Rigler József Ede  emlékíve és záróbélyegei, 2017 / The  memory sheet and the final set ofstamps by MAPAVIT about Ede József Rigler, 2017

22  Pelbárt Jenő: Fiumei RJE monogram / RJE-monogram from Fiume

23–31 Pelbárt Jenő: Szénási Lászlóné különgyűjtemény az MVA-ban – Szénási-vízjelek II. rész /  A special collection of  Mrs. László Szénási's watermarks in the Hungarian Watermark Database: Szénási- watermarks Part II.

31  Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: Papír és  vízjel / Bookreview: Pelbárt Jenő: Paper and Watermark

32 Pelbárt Jenő: SALVA  PALATIA vízjel, 1949 / SALVA PALATIA watermark, 1949

33–43  Pelbárt Jenő: ZÓLYOMLIPCSE-2. papírmalom vízjelhasználata,  1779–1873 / Paper use of  ZÓLYOMLIPCSE-2, 1779–1873

44 Pelbárt Jenő: Nagyméretű RJE monogram-vízjel, 1917 / Large-sized RJE monogram-watermark, 1917

45–50 Pelbárt Jenő: Monogram-vízjelek. II. rész / Monogram-watermark. Part II

52 A következő számok tartalmából / From the next volumes

XV. évfolyam 39. szám / 2017.

3 Pelbárt Jenő: Arany János születésének kétszáz éves évfordulója (1817–2017) / Fort the 200th anniversary of János Arany's birth(1817–2017)

4 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Arany János emlékíve és záróbélyegei, 2017/ The  memory sheet and the final set of stamps by MAPAVIT about János Arany, 2017

5–8 Diószegi György Antal: Időszámításunk kezdetének jelentősége 15 évszázad távolából / The importance of beginning our timecalculation from the 15th century 

9–17 Pelbárt Jenő: Magyar turul-vízjelek / Hungarian turul-watermarks

18 Pelbárt Jenő: Szecessziós LA ROSE, RJE préselt-vízjel 1901-ből / Secession LA ROSE, RJE pressed-watermark from 1901

19 Pelbárt Jenő: A reformáció jelképei a magyar fehér művészetben című kiállítás képei elé / In front of the pictures of „The symbols of Reformation are in the Hungarian White Art” 

20 Pelbárt Jenő: ADRIA gőzhajó-vízjel sorozat újabb alakváltozata  1927-ből /  The newer form-version of ADRIA steamer watermark series from 1927

21–24  Diószegi György Antal: Adalékok a XVI–XVII. századi magyar reformáció értékvilágából (kiállítás megnyitóbeszéd) / Details from the values of the reformation from the XVI–XVIIth century (opening speech for the exhibition)

25 Pelbárt Jenő: 210 éve született Fényes Elek (1807–2017) / Elek Fényes was born 210 years ago. (1807–2017)

26 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Fényes Elek emlékíve és záróbélyegei, 2017 / The  memory sheet and the final set of stamps by MAPAVIT about Elek Fényes, 2017

27–30 Diószegi György Antal: Adalékok a magyarországi görög papírkereskedők történetéből (kiállítás megnyitóbeszéd) / Details from the Greek paper merchants' history, they lived and worked  in Hungary (opening speech for exhibition)

31–44 Pelbárt Jenő: Monogram-vízjelek. III. rész / Monogram-watermarks, Part III

45–50 Pelbárt Jenő:  Szénási Lászlóné különgyűjtemény az MVA-ban - Szénási-vízjelek III. rész / The special collection of Mrs. László Szénási's watermarks in the Hungarian Watermark Database Part III

52 A következő számok tartalmából / From the next volumes

XV. évfolyam 40. szám / 2017.

3 Pelbárt Jenő: Csoma József halálának 100. évfordulójára (1917–2017) / For the 100th anniversary of József Csoma's death (1917–2017)

4 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Csoma József emlékíve és záróbélyegei, 2017 / The  memory sheet and the final set of stamps by MAPAVIT about József Csoma, 2017

5–6 Pelbárt Jenő: Két hermaneci óriás RJE monogram 1915-ből /Two large-sized Hermanec RJE monograms from 1915 

7–14 Diószegi György Antal: A görög Szakelláriosz/Sacelláry-család jelentősége a filhellén magyar és hungarofil görög kapcsolatrendszer és a magyar papírtörténet értékvilágában / The significance of the Greek Szakelláriosz/Sacellary-family in the  Greek relationship ofFilhellas Hungarian and Hungarofil  and in the values of the Hungarian Paper history

14 Buncsák Katalin Julianna: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: A reformáció jelképei a magyar fehér művészetben / Bookreview: Jenő Pelbárt „The symbols of Reformation are in the Hungarian White Art”

14 Pelbárt Jenő: In memoriam Lele István / In memoriam István Lele

15 Buncsák Katalin Julianna: A Magyar Papírmúzeum az Utazás  2017 kiállításon / Hungarian Paper Museum on the travelling exhibition 2017

16 Buncsák Katalin Julianna: A Magyar Papírmúzeum kiállítása a  2017. évi PPD Expón / Hungarian Papermuseum exhibition on PPD Expo 2017

17–24 Pelbárt Jenő – Mór György: A futaki Hadik birtok iratainak  vízjeleiről (1793–1847) / The watermarks in the documents of Hadik Estate in Futak (1793–1847)

25–26 Diószegi György Antal: Értékgondolatok M. Sarlós Erzsébet  művésznő „Papírkozmosz” címet viselő kiállítása jegyében / Valuable thinks about Erzsébet M. Sarlós artist's „Paper Cosmos” exhibition 

27–38  Mór  György:  Az OKTOIH I–IV könyv vízjelei, 1494 / The watermarks in OKTOIH I-IV books, 1494

39–47 Pelbárt Jenő – Mór György: A szentiváni parókia iratainak  vízjeleiről (1801–1819) / About the watermarks in the documents of parsonage in Szentiván (1801–1819)

48 Pelbárt Jenő: TOWER BOND vízjel, 1971 / TOWERBOND-watermark, 1971

49–50 Diószegi György Antal: Futaki Hadik András magyar  huszárseregének 1757. évi berlini diadala  / András Hadik Futaki's hussar army's triumphs in Berlin in 1757

50 Pelbárt Jenő: In memoriam dr. Lendvai Mihály/ In memoriam dr. Mihály Lendvai 

52 A következő számok tartalmából / From the next volumes

XV. évfolyam 41. szám / 2017.

3 Pelbárt Jenő: 180 éve született Szilády Áron (1837–2017) / Áron Szilády was born 180 years ago (1837–2017)

4 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Szilády Áron emlékíve és záróbélyegei, 2017 / The  memory sheet and the final set of       stamps by MAPAVIT about Áron Szilády, 2017

5 Pelbárt Jenő: Jedlicska Pál halálának 100. évfordulójára (1917–2017) / For the 100th anniversary of Pál Jedlicska's death (1917–2017)

6 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Jedlicska Pál emlékíve és záróbélyegei, 2017 / The  memory sheet and the final set of   stamps by MAPAVIT about Jedlicska Pál, 2017

7–8 Pelbárt Jenő: A Magyar Papírmúzeum első évéről / About the Hungarian Paper Museum's first years

9–12  Pelbárt Jenő: József Attila Medvetánc és Nagyon Fáj című  verseskötetének vízjeleiről / About the watermarks in Attila József's "Medvetánc” and "Nagyon Fáj” books of poetry

13–15  Pelbárt Jenő: Kodály Zoltán leveleinek vízjelei, 1905 / The watermarks in Zoltán Kodály's letter, 1905

16 Pelbárt Jenő: Új adat PÁPA papírmalom alapításáról, 1715 / New data about establishment of PÁPA paper mill, 1715

17–18  Mór György – Stevanović Zoran: Vízjelek a Vajdasági Levéltár protestánsokról szóló irataiban / The watermarks in the documents about protestants in the Vojvodina Archives

29–40 Pelbárt Jenő: A budapesti Oktoih ősnyomtatvány vízjeleiről (1494) / About the watermarks in OKTOIH incunabulum from Budapest (1494)

41–50  Pelbárt Jenő: Név-vízjelek. I. rész / Name-watermarks. Part I

52 A következő számok tartalmából / The next volumes 

 

 

3 Pelbárt Jenő: 180 éve született Szilády Áron (1837–2017)
Jenő Pelbárt: Áron Szilády was born 180 years ago (1837–2017)
 
4 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Szilády Áron emlékíve és záróbélyegei, 2017
Julianna Katalin Buncsák: The  memory sheet and the final set of stamps by MAPAVIT about Áron Szilády, 2017
 
5 Pelbárt Jenő: Jedlicska Pál halálának 100. évfordulójára
(1917–2017)
Jenő Pelbárt: for the 100th anniversary of Pál Jedlicska's death (1917–2017)
 
6 Buncsák Katalin Julianna: A MAPAVIT Jedlicska Pál emlékíve és záróbélyegei, 2017
Julianna Katalin Buncsák: The  memory sheet and the final set of stamps by MAPAVIT about Jedlicska Pál, 2017
 
7–8 Pelbárt Jenő: A Magyar Papírmúzeum első évéről 
Jenő Pelbárt: About the Hungarian Paper Museum's first years
 
9–12 Pelbárt Jenő: József Attila Medvetánc és Nagyon Fáj című verseskötetének vízjeleiről 
Jenő Pelbárt: About the watermarks in Attila József's „Medvetánc” and „Nagyon Fáj” books of poetry
 
13–15 Pelbárt Jenő: Kodály Zoltán leveleinek vízjelei, 1905
Jenő Pelbárt: The watermarks in Zoltán Kodály's letter, 1905
 
16 Pelbárt Jenő: Új adat PÁPA papírmalom alapításáról, 1715
New data about establishment of PÁPA paper mill, 1715
 
17–18 Mór György – Stevanović Zoran: Vízjelek a Vajdasági Levéltár protestánsokról szóló irataiban
György Mór – Zoran Stevanović: The watermarks in the documents about protestants in the Vojvodina Archives
 
 29–40 Pelbárt Jenő: A budapesti Oktoih ősnyomtatvány vízjeleiről (1494)
About the watermarks in OKTOIH incunabulum from Budapest (1494)
 
41–50 Pelbárt Jenő: Név-vízjelek. I. rész
Jenő Pelbárt: Name-watermarks. Part I
 
52 A következő számok tartalmából
52 The next volumes