VII. évfolyam 12. szám/2009.

Tartalomjegyzék / Contents

Pelbárt Jenő - Buncsák Katalin - Horváth József - Tóth Zsuzsanna: A rózsahegyi Liptó Múzeum papírtörténeti kiállítása 3-8 / Pelbárt Jenő – Buncsák Katalin – Horváth József – Tóth Zsuzsanna: A rózsahegyi Liptó Múzeum papírtörténeti kiállítása

Pelbárt Jenő - Buncsák Katalin - Horváth József - Tóth Zsuzsanna: Látogatás a Diósgyőri Papírgyár Zrt. gyári múzeumában 9-12 / Jenő Pelbárt – Katalin Buncsák – József Horváth – Zsuzsanna Tóth: Visit at  the paper factory museum of Diósgyőr Papírgyár Zrt.

Pelbárt Jenő: Papírmerítés a Hámori Papírmalomban Tátrai Károlynál 13-16 / Jenő Pelbárt: Paper drawing in the Hámori Papermill at Károly Tátrai

Pelbárt Jenő: Alsóruzsbach papírmalom maradványai, 2008 17-20 / Jenő Pelbárt: The remains of ALSÓRUZSBACH papermill, 2008

Pelbárt Jenő: A papír- és vízjeltörténet szakterületét érintő közlési hibákról 21-26 / Jenő Pelbárt: On mistakes in paper and watermark history publications
Szabó János: Dilemma (vers) 26 / János Szabó: Dilemma (poem)

Pelbárt Jenő: Vízjelek Bolyai Farkas és János kiadványaiban 27-36 / Jenő Pelbárt: Watermarks in the publications of Farkas and János Bolyai

Pelbárt Jenő: A vizsolyi Öreg Nyomdász Étterem vízjele, 2008 37-40 / Jenő Pelbárt: Watermark of the Öreg Nyomdász (Old Printer) Restaurant,    at Vizsoly, 2008

Pelbárt Jenő - Horváth József - Buncsák Katalin - Tóth Zsuzsanna: Betekintés a Lőcsei Evangélikus Templom Levéltárának vízjelanyagába / Jenő Pelbárt – József Horváth – Katalin Buncsák – Zsuzsanna Tóth: A look  into the watermarks at the Archive of the Evangelical Church of Levoča

A szerzőkhöz 51 / Instructions to authors

A következő számok tartalmából 54 / Titles from the next numbers

 

VII. évfolyam 13. szám/2009.

 Tartalomjegyzék / Contents

Pelbárt Jenő: A 2010. évi Nemzetközi Papír- és Vízjeltörténeti Kongresszus előkészületei 3-4 / Jenő Pelbárt: Preparations for the International Paper and Watermark     History Congress of  2010

Pelbárt Jenő - Haraszthy László: Diósgyőri vízjelek az első hengerszitás papírgyári korszakból, 1880-1890 5-8 / Jenő Pelbárt – László Haraszthy: Diósgyőr watermarks from the first mould-made paper production era, 1880–1890

Pelbárt Jenő: Arany János és a vízjelek 9-14 / Jenő Pelbárt: János Arany and the watermarks

Diószegi György Antal: Adalékok Teplic papírmalom történetéhez: Spillenberg Sámuel (1573-1654), az ipartelepítő 15-21 / György Antal Diószegi: Additions to the history of the TEPLIC papermill:  Sámuel Spillenberg (1573–1654), the industrialist

Buncsák Katalin: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: Európai papírgyárak vízjel-védjegyei Magyarországon (1859–1949) 21 / Katalin Buncsák: Bookpreview: Jenő Pelbárt: Watermark trade-marks of    European papermills in Hungary (1859–1949)

Pelbárt Jenő: "World's Fair Paper", RJE-vízjel 1914-ből 22 / Jenő Pelbárt:  „WORLD’S-FAIR PAPER”, RJE-watermark from 1914

Zombori Lajos: Magyar gyászjelentés-vízjelek 23-29 / Lajos Zombori: Hungarian mourning-card watermarks

Pelbárt Jenő: Egy rajzkarton ritka RJE-vízjele 1916-ból 30 / Jenő Pelbárt: Rare RJE-watermark of a drawing cardboard from 1916

Pelbárt Szilvia: Igazság-szimbólumok vízjelábrázolásokban 31-36 / Szilvia Pelbárt: The justice-symbols in watermarks

Buncsák Katalin - Pelbárt Jenő: Poprádi vízjelek a Lőcsei Evangélikus Templom Levéltárában 37-40 / Katalin Buncsák – Jenő Pelbárt: Poprád watermarks in the Archive of the    Lutheran Church at Lőcse (Levoča)

Buncsák Katalin: Könyvelőzetes: Pelbárt Jenő: Vízjelek Budapest Főváros  Levéltárából. N.r 1. 40/ Katalin Buncsák: Bookpreview: Pelbárt Jenő: Watermarks from Budapest  Archive. Nr 1

Pelbárt Jenő: Százéves az első magyar nyomtatott vízjelkatalógus (1908) 41-42 / Jenő Pelbárt: The first Hungarian printed watermark catalogue is 100 years  old (1908)

Pelbárt Jenő - Székely László: Dejte papírmalom 1747-es vízjele 43-44 / László Székely: The watermark of DEJTE papermill from 1747

Pelbárt Jenő - Székely László: Bobót papírmalom XVII. századi vízjele (1689) 45-46 / Jenő Pelbárt – László Székely: The watermark of BOBOT papermill from   the 17th century (1689)

Pelbárt Jenő: Rokitnitz bohémiai papírmalom holland vízjel-utánzata, 1839 47-48 / Jenő Pelbárt: A Dutch imitation of the watermark of ROKITNITZ Bohemian papermill, 1839

Buncsák Katalin: XVIII. századi latin nyelvű iratok vízjelei Lőcséről / Katalin Buncsák: Watermarks of 18th century Latin documents from Lőcse

A szerzőkhöz 51 / Instructions to authors

A következő számok tartalmából 54 / Titles from the next numbers .