Pelbárt Jenő: A Digitális Magyar Vízjel Adatbank szerepe és jelentősége / Role and significance of the Digital Hungarian Watermark Databank

Pelbárt Jenő a MAPAVIT elnöke

Hétszáz éves a magyar papírhasználat és papíralapú történelem. Az első kétszáz évben külföldi papírokat használt írásbeliségünk, az utolsó ötszáz évben pedig már hazait is. Papírkészítő/gyártó elődeink páratlan örökséget hagytak ránk. A magyar vízjelkincs számos ritka, kivételes és különleges relikviát rejt. Az önálló magyar papírkészítés félezer éve alatt a 200 magyar papírmalom és 104 magyar papírgyár sokszázezer vízjelet állított elő, amelyek feltárásra, dokumentálásra és bemutatásra érdemesek, bemutatásra várnak. Ebből a hatalmas örökségből az elmúlt évtizedekben több mint 25 ezer magyarországi vízjelet tártunk fel és ennek jelentős részét azonosítottuk is. A Magyar Vízjel Adatbankban összegyűjtött, dokumentált, rendszerezett és meghatározott értékes vízjelanyag azonban Interneten elérhető változat hiányában eddig nem tudta betölteni elvárt szerepét.

    Az Európai Unió legtöbb országa rendelkezik már valamilyen szintű hagyományos és/vagy internetes papír és vízjel adatbázissal. Ezek szerepe és jelentősége kihat a gazdaság, a kultúra és az oktatás szinte minden területére, ezért a XX. század második fele óta intenzív nemzeti törekvések figyelhetők meg létrehozásuk, illetve ahol már működnek, ott korszerűsítésük és folyamatos bővítésük vonatkozásában. Tudjuk, hogy számos nemzetközi vízjelprojekt működik eredményesen, amelyek jórészt az érintett nemzeti adatbázisok együttműködésén alapulnak. Ugyanakkor azt is tudjuk és látjuk, hogy Európa közgyűjteményei, nyomtatott vízjelkatalógusai és internetes adatbázisai tele vannak ismeretlennek nyilvánított magyar vízjelekkel.

    A Magyar Vízjel Adatbank digitális változata, a hétszáz éves évforduló tiszteletére elindított Digitális Magyar Vízjel Adatbank 2010. április 9 óta már az Interneten működik. Jelenleg több mint 1250 magyarországi vízjel közel 30 ezer adata érhető el a nyilvánosság számára a DMVA adatbázisában. Létrehozásával elsődleges célunk a magyar vízjelkincs digitális megjelenítése, digitális tárolása, megőrzése és az interaktív hasznosítás tartós biztosítása volt. A vízjelek kor- eredetiség- és helymeghatározó szerepüknél fogva az ipar- és a gazdaságtörténet, a történelem, a kultúra, az oktatás, a művészet- és a művelődéstörténet valamennyi tudományága számára nélkülözhetetlen és hasznos forrásként szolgálnak. A mi esetünkben nemcsak Magyarország, hanem a Kárpát-medence és egész Európa számára is. A DMVA nemzetközi adatbázis jellegét hazánk történelmileg meghatározott geopolitikai helyzete, a papíralapú emlékeink között őrzött sok ezer magyar és külföldi, elsősorban európai vízjel sokfélesége adja meg. Éppen ezért a DMVA vízjelei között 1310-től napjainkig, az itáliai FABRIANO papírmalom vízjeleitől a holland HONIG-vízjeleken át az angol Whatman-vízjelekig számos nemzet  legjellegzetesebb, legérdekesebb és legkülönlegesebb vízjelei is megtalálhatók. Nem kevésbé fontos célunk volt ezért a széles körű elérhetőség, a könnyű kereshetőség és az egyszerű  azonosíthatóság megteremtése az általános és a különös célú felhasználók számára egyaránt.

    Az adatbankba kerülő rekonstrukciós vízjelrajzok elkészítésénél három alapelvet követtünk:  a mérethűség,  a látványhűség és az adathűség elvét. Ebből következik, hogy az adatbankban a vízjelrajzok a vízjelek eredeti átnézeti látványa szerint vannak ábrázolva. A mérethűséget a befoglaló méret adja meg, az adathűséget pedig az összes ismert adat pontos feltüntetése szolgálja.

    A DMVA a legtöbb európai digitális adatbázishoz hasonlóan motívum alapú. Könnyen áttekinthető kereső rendszere azonban az egyszerű motívum-keresésnél sokkal nagyobb és tágabb lehetőséget kínál az ismeretlen vízjelek azonosításához. A vízjelekhez társuló adatok bármelyikére rá lehet keresni, például helyre, évszámra, jelzetre, papírmalomra, papírkészítőre, tulajdonosra, monogramra, feliratra, a főmotívumot kiegészítő társmotívumokra, forrásokra és az összes szöveges információra.  
 A főoldalról három irányban kezdhetjük meg a szörfölést: a tartalomjegyzék, a képek vagy a keresés irányában.

    A tartalomjegyzékre lépre azonnal 13 lehetőséget kínál a rendszer a leggyorsabb, legegyszerűbb keresési módhoz. Ez akkor használható optimálisan, ha az általunk keresett ismeretlen vízjel motívumának főtípusát fel tudjuk ismerni, tehát például tudjuk, hogy betű-vízjelet keresünk. A betű-vízjel szóra kattintva azonnal elérhetjük az adatbankban lévő összes betű-vízjelet, amelyek a jobb sarokban lévő nyíl segítségével egyenként lapozhatók, vagy a képekre kattintva a teljes képernyőn megjelenik az adatbankban lévő összes, betű-vízjelet tartalmazó vízjelábra. A képek bármelyikére lépve, a kiválasztott vízjel minden adata azonnal láthatóvá válik.

    A jobb felső sarokban a keresés gombra kattintva ismét három keresési szint közül valaszthatunk. Az első szint (1.) Keresés a szövegben. Ez a legegyszerűbb és legtágabb keresést kínálja fel. Segítségével a rendszerben tárolt szöveges adatok bármelyikére rá lehet találni. Ha a kereső mezőbe beírjuk a motívum nevét, például: szarvas, akkor az összes szarvas-vízjelet kigyűjti a rendszer és a lap alján megjelennek a szarvas-vízjelek sorszámai. Így olyan vízjelhalmazhoz juthatunk, amely tartalmazhatja az általunk keresett ismeretlen vízjelet is. A lap alján megjelenő sorszámokra kattintva egyenként feljönnek a vízjelrajzok és a róluk tárolt adatok is. Ha túl nagy a halmaz, akkor egy másik jellemzővel szűkíthetjük a találatokat a kívánt eredmény eléréséig. Például ebben az esetben a szarvas-félkeréken motívum beírása hatszor kevesebb találatot eredményez.

    A szövegben történő keresés olyan tág, hogy akár két betű beírásával is kereshetünk, például a CI betűkre az összes címer-vízjel ki fog jönni, de kijön a szövegből az összes CI betűs szó is. Ha beírjuk a KASSA szót, akkor egyrészt kijön KASSA papírmalom összes rendszerben lévő vízjele, másrészt kijönnek a Kassán kibocsátott levelek is.

    A második keresési szint (2.) Keresés valamelyik jellemzőben. Ez jelenleg 29 lehetőséget kínál fel a dátumtól a tulajdonosig terjedő, bőséges skálán. Az ezek közül kiválasztott bármelyik jellemzővel gyorsan célt érhetünk. A jellemző mező mellett jobbra lévő, legördülő  feltétel  mező megfelelő sorának kiválasztásával pedig tovább szűkíthetjük a találati listát. Itt ismét tíz feltétel közül választhatunk. Például, ha valamelyik ismert papírgyárra kívánunk rákeresni, akkor a jellemzőbe beírjuk a papírgyár szót, a legördülő menü egyenlő feltételét választva a keresett érték mezőbe beírt kereső szó, például Fiume, akkor a Fiumei Papírgyár vízjelének vagy vízjeleinek sorszámát fogja a rendszer kidobni az alsó sávba. Ha például Diósgyőr 36 találatot kapunk.

    Fontos része ennek a keresési szintnek, hogy a főmotívumok mellett a társmotívumokra is rá lehet keresni. Ennek akkor van igazán jelentősége, ha a főmotívum nem egyértelmű vagy kifejezetten kíváncsiak vagyunk az egyéb alkotórészekre is. Ha például a keresett érték mezőbe beütjük a korona szót, akkor egy olyan nagyobb halmazt kapunk, ahol az összes koronás vízjel végiglapozható.

    A rendszer olyan extra lehetőségeket is kínál például, hogy rákérdezhetünk a bordatérközre, a bordázattípusra, a befoglaló méretre, a papírszélre vagy akár a papírháttérre is.

    A harmadik keresési szint (3.) Összetett keresés a jellemzőkben. Ez az előzőeknél bonyolultabb, komplexebb keresést biztosít, inkább a filigranológiában jártas szakembereknek szól és nem a kezdőknek. Ez a módszer akkor hasznos, ha az általunk keresett ismeretlen vízjel adatai közül több jellemzőt ismerünk vagy többet tudunk azonosítani, illetve több jellemző alapján szeretnénk kiválasztani – hosszabb keresgélés nélkül – az egyetlen keresett vízjelet. Itt tetszőlegesen adhatunk meg adatokat, viszont a találati arány várhatóan kisebb lesz mint az előző két szintnél. Ugyanakkor hamarabb célba lehet vele érni, különösen akkor, ha várhatóan meglehetősen nagy vízjelhalmazból lehet csak kiválasztani a keresett vízjelet. A feltétel és a keresett érték mezőkben megadott paraméterekkel itt is tovább szűkíthetjük a találatokat. A végeredmény mezőben pedig befolyásolhatjuk a megadott feltételek teljesülésének a módját. Például aszerint, hogy hogyan kapcsoljuk össze a feltételeket + (logikai vagy-művelettel), illetve  * jellel  (logikai és-művelettel) más-más eredményt fogunk kapni.

    Ajánlom tehát mindenki szíves figyelmébe egészen friss vízjel adatbankunkat. Az internet keresőben a MAPAVIT szó vagy az adatbank nevének beírásával lehet belépni a DMVA-ba. Jó szörfölést, eredményes keresést kívánok! Köszönöm a figyelmet!

Vízjelek az adatbankból:

 


NAGYSZLABOS papírmalom vízjele, 1753 (DMVA-17.219)    ROSKÁNY papírmalom vízjel, 1832 (DMVA-15.171)