Anna-Grethe Rischel: Megnyitó beszéd

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PAPER HISTORIANS – IPH elnöke

Nagyszerű élmény számomra, hogy Budapestre látogathatok ebben a gyönyörű tavaszi időszakban és együtt lehetek sok olyan emberrel, akiket a vízjel- és papírtörténet érdekel. Mindez különlegessé varázsolja a légkört.
 Általában nem vesz minket körül ilyen sok kolléga, mint a jelen helyzetben, akikkel megoszthatjuk papírtörténeti érdeklődésünket. Kollégák, akikkel megbeszélhetjük ötleteinket, illetve tapasztalatot cserélhetünk az új ötleteket és felfedezéseket illetően.
 Szerencsére nagyszerű és értékes papírtörténeti kutatókból álló hálózat fejlődött ki, mind nemzeti és regionális, mind nemzetközi szervezetekbe tömörülve. Ma találkozhatunk egymással ezen a nemzetközi kongresszuson, amely a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság, HPW vagy MAPAVIT segítségével és szervezése által vált lehetővé.
 A szervezet új és friss termés a papírtörténet öreg fáján. A Papírtörténészek Nemzetközi Társasága (IPH) ötven évvel ezelőtt alakult meg és ötven éves évfordulóját az IPH 30-ik kongresszusán, a  dél-franciaországi Angoulemé-ben,  október 10-én, ez év őszén ünnepli meg.
 1977-ig nem foglalkoztam a papírral és a papírtörténettel, de abban az évben kezdtem meg tanulmányaimat a koppenhágai Királyi Akadémia Képzőművészeti karán restaurátor szakon és a papírról, vízjelekről, és restaurálásról tanultam. Ez a terület, ettől kezdve nekem, mint papírrestaurátornak, életemnek fontos részét képezte.
 A papírtörténészekkel és restaurátorokkal való összehangolt csapatmunkák megnövekedtek és a kapcsolattartás gyakoribbá vált az éves Skandináv Papírtörténeti  Társaság (NPH) találkozóin,  az  IPH kongresszusokon való részvétellel, továbbá a Nemzetközi Dunhuang Project kongresszusain való megjelenéssel. Tavaly részt vettem a Papírtörténészek Angol Egyesületének éves találkozóján (BAPH) és a Papiergeschichte Németországban rendezett éves értekezletén (DAP).
 2007–2008-ban a 29-ik IPH kongresszus koordinátora voltam Svédországban, a Skandináv Papírtörténészek Társaságának támogatásával. Megtanultam, hogy egy kongresszus megszervezése sok időt igényel, de nagyon kellemes tapasztalataim is vannak a jó csapatmunkát illetően, amely a szervezők között kialakul, és csodálatos érzés, amikor minden a terv szerint halad.
 Gratulálok a Magyar Papír-és Vízjeltörténeti Társaságnak a nemzetközi kongresszus megszervezéséhez, amelyet a magyarországi papírhasználat és papíralapú történelem 700 éves évfordulójára szerveztek! Alig vártuk, hogy ezeken a felejthetetlen napokon együtt legyünk itt Budapesten. Nagy megtiszteltetés nekem,  az IPH elnökének, hogy megnyithatom ezt a kongresszust. Az IPH nevében szeretném átadni Nils J. Lindberg  „Paper comes to the North” című könyvét  Pelbárt Jenőnek, a MAPAVIT  és  a  kongresszus  elnökének.

 

         ***************************************************************************************************************************************************************************

Anna-Grethe Rischel: Opening speech of the Congress

President of INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PAPER HISTORIANS  IPH

It is a great pleasure for me to visit Budapest in the beautiful spring season and be together with so many people, dedicated to the history of watermarks and paper. It creates a special joyful atmosphere!
 We are normally not surrounded with so many colleagues that share our interest in paper history, colleagues that we can discuss with and exchange new ideas and discoveries.
 Luckily, a great and valuable network of paper historians exists, gathered in national and regional associations. Today we can meet each other at this international congress, hosted and organized by the Hungarian Paper and Watermark History Association, HPW or MAPAVIT.
 This association is a new and fresh twig on the old tree of paper history. 50 years ago the International Association of Paper Historians was founded, and its 50 years anniversary 2009 will be celebrated at the 30th IPH Congress this autumn in Angoulême in the southern part of France 7  10/10, 2010.
 Until 1977 I had no knowledge at all about paper and paper history, but that year I started my studies at the School of Conservation at the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen and learned about paper, watermarks and conservation. This field has ever since been an important part of my life as paper conservator.
 My network of paper historians and conservators has developed and grown through the annual meetings of the Scandinavian Association of Paper Historians NPH and through the biannual International IPH Congresses and the Congresses of the International Dunhuang Project IDP. Last year I also participated in the annual meeting of the British Association of Paper Historians BAPH and the German Association Deutsche Arbeitskreise für Papiergeschichte DAP.
 In 2007  2008 I was one of the congress coordinators for the 29th IPH-Congress in Sweden, hosted by the Scandinavian Paper Historians NPH. I learned that it is very time-consuming to organize a congress, but it is also a very positive experience with good team work among the organizers and a wonderful feeling when everything functions as planned.
 I congratulate the Hungarian Paper and Watermark Association today for their organization of this international congress on the occasion of 700th anniversary of paper use and paper-based history in Hungary. We can all look forward to unforgettable days together in Budapest. It is with great pleasure that I as president of the International Association of Paper Historians IPH declare this congress for open. On behalf of IPH I hereby present Nils J. Lindberg's book “Paper comes to the North” to Jenő Pelbárt, the president of this International MAPAVIT Congress.

Kapcsolódó oldalak: International Association of Paper Historians – IPH